Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Rent and Arrangement Committee in Västerås as part of a batch sent to 15 authorities

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator Hyresnämnden i Västerås - HVT, Rent and Arrangement Committee in Västerås

Hej.
Vi har tagit din fråga beställning vidare och återkommer så snart vi kan.

Med vänlig hälsning
Registrator
Hyres- och arrendenämnden i Västerås
021-310 590 • [Rent and Arrangement Committee in Västerås request email] • Postadress: Box 40, 721 04 Västerås • Besöksadress: Sigurdsgatan 22, 721 30 • Fax: • www.hyresnamnden.se
 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #328 email]]
Skickat: den 28 maj 2019 00:21
Till: Registrator Hyresnämnden i Västerås - HVT <[Rent and Arrangement Committee in Västerås request email]>
Ämne: Freedom of Information request - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #328 email]

Is [Rent and Arrangement Committee in Västerås request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Rent and Arrangement Committee in Västerås? If so, please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Registrator Hyresnämnden i Västerås - HVT, Rent and Arrangement Committee in Västerås

2 Attachments

Hej.
Se bifogade filer.

Med vänlig hälsning
Registrator
Hyres- och arrendenämnden i Västerås
021-310 590 • [Rent and Arrangement Committee in Västerås request email] • Postadress: Box 40, 721 04 Västerås • Besöksadress: Sigurdsgatan 22, 721 30 • Fax: • www.hyresnamnden.se
 

Med vänlig hälsning
Annika Larsson
Nämndhandläggare, Hyres- och arrendenämnden i Västerås
021-310584 • [email address] • Postadress: Box 40, 721 04 Västerås • Besöksadress: Sigurdsgatan 22, 721 30 • Fax: • www.hyresnamnden.se
 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #328 email]]
Skickat: den 28 maj 2019 00:21
Till: Registrator Hyresnämnden i Västerås - HVT <[Rent and Arrangement Committee in Västerås request email]>
Ämne: Freedom of Information request - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #328 email]

Is [Rent and Arrangement Committee in Västerås request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Rent and Arrangement Committee in Västerås? If so, please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------