Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Renting and Arrangement Committee in Sundsvall as part of a batch sent to 15 authorities

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator Sundsvalls Tingsrätt - TSV, Renting and Arrangement Committee in Sundsvall

1 Attachment

 

 

Med vänlig hälsning

Åsa Sjöström
Huvudregistrator, Administrativ enhet, Sundsvalls tingsrätt

060-18 67 70 • [email address] • Postadress: Box 467, 851 06 Sundsvall
• Besöksadress: Storgatan 39 • Fax: 060-18 67 20 •
[1]www.sundsvallstingsratt.se

 

References

Visible links
1. http://www.sundsvallstingsratt.se/