Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Rental and Arrangement Committee in Stockholm as part of a batch sent to 15 authorities

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator Hyresnämnden i Stockholm - HNS, Rental and Arrangement Committee in Stockholm

2 Attachments

Hej,

Begärda handlingar bifogas. Se bilaga 4 i dokumentet Arkivredovisning för myndighetens beskrivning av allmänna handlingar. Revsion bland annat med avseende på ny lagstiftning om personuppgifter har försenats. Nästa revision D är därför ännu inte upprättad.

Med vänlig hälsning

Registrator
Hyres- och arrendenämnden i Stockholm
08-561 665 00 • [Rental and Arrangement Committee in Stockholm request email] • Postadress: Box 67, 131 07 Nacka • Besöksadress: Sicklastråket 1, Nacka • www.hyresnamnden.se
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #325 email]]
Skickat: den 28 maj 2019 00:18
Till: Registrator Hyresnämnden i Stockholm - HNS <[Rental and Arrangement Committee in Stockholm request email]>
Ämne: Freedom of Information request - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #325 email]

Is [Rental and Arrangement Committee in Stockholm request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Rental and Arrangement Committee in Stockholm? If so, please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------