Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator Kammarrätten i Jönköping - KJO, Court of Appeal in Jönköping

2 Attachments

Hej!

 

Översänder här er beställning.

 

Med vänlig hälsning

Tessie de Verdier
Registrator, Kanslienheten, Kammarrätten i Jönköping

036-156836 • [1][email address] • Postadress: Box 2203, 550 02
Jönköping • Besöksadress: Slottsgatan 5 • Fax: 036-161968 •
[2]www.kammarrattenijonkoping.domstol.se

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #324 email]]
Skickat: den 28 maj 2019 00:17
Till: Registrator Kammarrätten i Jönköping - KJO
<[Court of Appeal in Jönköping request email]>
Ämne: Freedom of Information request - Arkivbeskrivning samt beskrivning
av allmänna handlingar

 

Hej, Jag vill ta del av:

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Mvh,

 

Elenor

 

-------------------------------------------------------------------

 

Please use this email address for all replies to this request:

[3][FOI #324 email]

 

Is [4][Court of Appeal in Jönköping request email] the wrong address for Freedom of
Information requests to Court of Appeal in Jönköping? If so, please
contact us using this form:

[5]http://handlingar.se/en/change_request/n...

 

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:

[6]http://handlingar.se/en/help/officers

 

 

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.kammarrattenijonkoping.domsto...
3. mailto:[FOI #324 email]
4. mailto:[Court of Appeal in Jönköping request email]
5. http://handlingar.se/en/change_request/n...
6. http://handlingar.se/en/help/officers