Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator Kammarrätten i Göteborg - KGG, Court of Appeal in Gothenburg

2 Attachments

Hej,

 

Översänder handlingar i enlighet med din begäran.

 

För kännedom pågår arbete med att se över och uppdatera dokumenten.

 

Med vänlig hälsning

Registrator
Kammarrätten i Göteborg

031-732 74 00 • [Court of Appeal in Gothenburg request email] • Postadress: Box 1531, 401
50 Göteborg • Besöksadress: Stora Nygatan 21 • Fax: 031-732 76 00 •
[1]www.kammarratten.goteborg.se

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Elenor Weijmar [[2]mailto:[FOI #323 email]]

Skickat: den 28 maj 2019 00:16

Till: Registrator Kammarrätten i Göteborg - KGG
<[3][email address]>

Ämne: Freedom of Information request - Arkivbeskrivning samt beskrivning
av allmänna handlingar

 

Hej, Jag vill ta del av:

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Mvh,

 

Elenor

 

-------------------------------------------------------------------

 

Please use this email address for all replies to this request:

[4][FOI #323 email]

 

Is [5][Court of Appeal in Gothenburg request email] the wrong address for Freedom of
Information requests to Court of Appeal in Gothenburg? If so, please
contact us using this form:

[6]http://handlingar.se/en/change_request/n...

 

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:

[7]http://handlingar.se/en/help/officers

 

 

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.kammarratten.goteborg.se/
2. mailto:[FOI #323 email]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[FOI #323 email]
5. mailto:[Court of Appeal in Gothenburg request email]
6. http://handlingar.se/en/change_request/n...
7. http://handlingar.se/en/help/officers