Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Renting and Arrangement Committee in Gothenburg as part of a batch sent to 15 authorities

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator Hyresnämnden i Göteborg - HGG, Renting and Arrangement Committee in Gothenburg

2 Attachments

Hej,

Skickar handlingar enligt begäran.

Med vänlig hälsning
Petra Åkerfeldt
Nämndhandläggare, Hyresnämnden i Göteborg, Hyres- och arrendenämnden i Göteborg
031-314 03 76 • [email address] • Postadress: 404 83 Göteborg • Besöksadress: Ullevigatan 15 • Fax: 031-314 03 70 • www.hyresnamnden.se
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #319 email]]
Skickat: den 28 maj 2019 00:12
Till: Registrator Hyresnämnden i Göteborg - HGG <[email address]>
Ämne: Freedom of Information request - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #319 email]

Is [Renting and Arrangement Committee in Gothenburg request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Renting and Arrangement Committee in Gothenburg? If so, please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------