Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

The request was partially successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Sund Lillemor - THV, Hudiksvall District Court

1 Attachment

Bifogar arkivbeskrivning. Någon beskrivning av allmänna handlingar finns f
n inte men kommer att upprättas.

 

Med vänlig hälsning

Lillemor Sund
Chefsadministratör, Hudiksvalls tingsrätt

0650-374 62 • 076-1268462 • [email address] • Postadress: Box 1073,
824 12 Hudiksvall • Besöksadress: Lagmansgatan 1 • Fax: 0650-310 94 •
[1]www.hudiksvallstingsratt.domstol.se

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.hudiksvallstingsratt.domstol....