Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

The request was partially successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator Gävle tingsrätt - TGE, Gävle District Court

2 Attachments

Översänder handlingar enligt nedan. Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar är inte uppdaterad alls och stämmer inte (den ska uppdateras inom kort), bifogar den ändå.

Med vänlig hälsning
Anna Strand
Chefsadministratör, Administrativa enheten, Gävle tingsrätt
026-17 67 02 • [email address] • Postadress: Box 1194, 801 36 Gävle • Besöksadress: Lantmäterigatan 4 • Fax: 026-17 67 50 • www.gavletingsratt.domstol.se
 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #309 email]]
Skickat: den 28 maj 2019 00:05
Till: Registrator Gävle tingsrätt - TGE <[email address]>
Ämne: Freedom of Information request - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #309 email]

Is [Gävle District Court request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Gävle District Court? If so, please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------