Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Varberg District Court

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was partially successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Hurtig Joakim - TVA, Varberg District Court

1 Attachment

Hej Elenor!

Jag har bifogat Varbergs tingsrätts senast upprättade arkivbeskrivning, men får be att återkomma till dig så snart som möjligt gällande Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar.

Med vänlig hälsning
Joakim Hurtig
Chefsadministratör, Administrativa enheten, Varbergs tingsrätt
0340-628450 • [email address] • Postadress: Box 121, 432 23 Varberg • Besöksadress: Östra Långgatan 7 • Fax: 0340-67 71 96 • www.varbergstingsratt.domstol.se
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Registrator Varbergs Tingsrätt - TVA
Skickat: den 28 maj 2019 08:21
Till: Hurtig Joakim - TVA <[email address]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Med vänlig hälsning
Registrator
Varbergs tingsrätt
0340-62 84 00 • [Varberg District Court request email] • Postadress: Box 121, 432 23 Varberg • Besöksadress: Östra Långgatan 7 • Fax: 0340-67 71 96 • www.varbergstingsratt.domstol.se
 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #308 email]]
Skickat: den 28 maj 2019 00:04
Till: Registrator Varbergs Tingsrätt - TVA <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #308 email]

Är [Varberg District Court request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Varbergs Tingsrätt? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------