Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Värmland District Court

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Johansson Kenneth - TVD, Värmland District Court

Hej, begäran om att ta del av handlingar kommer att besvaras inom kort.

 

 

Med vänlig hälsning

Kenneth Johansson
Administrativ chef, Värmlands tingsrätt

054-148449 • 0702-987249 • [email address] • Postadress: Box 188,
651 05 Karlstad • Besöksadress: Rådhuset, Stora torget • Fax: 054-18 47 35
• [1]www.varmlandstingsratt.domstol.se

 

 

Från: Elenor Weijmar [[2]mailto:[FOI #306 email]]

Skickat: den 28 maj 2019 00:04

Till: Registrator Värmlands Tingsrätt - TVD

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt
beskrivning av allmänna handlingar

 

Hej, Jag vill ta del av:

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Mvh,

 

Elenor

 

References

Visible links
1. http://www.varmlandstingsratt.domstol.se/
2. mailto:[FOI #306 email]

Svensson Svetlana - TVD, Värmland District Court

1 Attachment

Hej,

Här kommer arkivbeskrivning för Värmlands tingsrätt.

Ursäkta, en jag förstår inte riktigt vad du menat med ”myndighetens
beskrivning av allmänna handlingar”? I arkivbeskrivningen finns
information om alla typer av handlingar som förekommer hos våran domstol.

Menar du arkivförteckning?

Hej,

Ursäkta för sent svar! Jag kan gärna ta emot arkivförteckningen, tack!

Med vänliga hälsningar,

Elenor Weijmar