Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Brevlåda Arkivet - TGG,

2 Attachments

Hej,

Bifogar arkivbeskrivning och beskrivning av de allmänna handlingarna för Göteborgs tingsrätt.

Med vänlig hälsning
Camilla Svensson
Arkivarie, Administrativa avdelningen, Enheten för arkiv och växel, Göteborgs tingsrätt
031-701 13 44 • [email address] • Postadress: 404 83 Göteborg • Besöksadress: Ullevigatan 15 • Fax: 031-774 00 92 • www.goteborgstingsratt.domstol.se
 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #304 email]]
Skickat: den 28 maj 2019 00:03
Till: Registrator Göteborgs tingsrätt - TGG <[email address]>
Ämne: Freedom of Information request - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #304 email]

Is [Gothenburg District Court request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Gothenburg District Court? If so, please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------