Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Larsson Karina - HON, Court of Appeal For Upper Norrland

1 Attachment

Hej!

Har bifogat hovrätten för Övre Norrlands arkivbeskrivning samt vår
nuvarande beskrivning av allmänna handlingar. Beskrivning av allmänna
handlingar kommer att uppdateras till mall ”Förteckning enligt 4 kap 2§
-Offentlighet och sekretesslagen” så snart Domstolsverket gett klartecken
att mallen är uppdaterad.

 

Med vänlig hälsning

Karina Larsson
Administratör, Administrativa enheten, Hovrätten för Övre Norrland

090-172002 • [e-postadress] • Postadress: Box 384, 901 08 Umeå •
Besöksadress: Bankgatan 3 • Fax: • [1]www.hovrattenovrenorrland.domstol.se

 

Från: [e-postadress] [mailto:[e-postadress]]
Skickat: den 29 maj 2019 14:19
Till: Larsson Karina - HON <[e-postadress]>
Ämne: Equitrac Scan-to-Me from 10.110.232.70_HONMP008

 

 

References

Visible links
1. http://www.hovrattenovrenorrland.domstol...