Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Helttunen Per - HNN, Court of Appeal For Lower Norrland

6 Attachments

Hej,

Bifogar önskade handlingar för hovrätten för Nedre Norrland, kammarrätten i Sundsvall och Rättshjälpsnämnden.

Med vänlig hälsning
Per Helttunen
Arkivarie, Administrativ avdelning, Hovrätten för Nedre Norrland
060-18 68 35 • [email address] • Postadress: Box 170, 851 03 Sundsvall • Besöksadress: Södra Tjärngatan 2 • Fax: 060-18 68 39 • www.hovrattenfornedrenorrland.se
 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Registrator Hovrätten för Nedre Norrland - HNN
Skickat: den 28 maj 2019 08:17
Till: Helttunen Per - HNN <[email address]>
Ämne: VB: Freedom of Information request - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Med vänlig hälsning
Yvonne Jansson
Administratör, Hovrätten för Nedre Norrland / Kammarrätten i Sundsvall / Rättshjälpnämnden
060-18 68 91 • [email address] • Postadress: Box 170, 851 03 Sundsvall • Besöksadress: Södra Tjärngatan 2 • Fax: 060-18 68 39 • www.hovrattenfornedrenorrland.se
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #296 email]]
Skickat: den 28 maj 2019 00:00
Till: Registrator Hovrätten för Nedre Norrland - HNN <[email address]>
Ämne: Freedom of Information request - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #296 email]

Is [Court of Appeal For Lower Norrland request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Court of Appeal For Lower Norrland? If so, please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------