Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Gotland District Court

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Rudolph Sofia - TGO, Gotland District Court

2 Attachments

Hej,

Här kommer begärda handlingar från Gotlands tingsrätt.

Med vänlig hälsning
Sofia Rudolph
Chefsadministratör, Gotlands tingsrätt
0498-281421 • 0701821923 • [email address] • Postadress: Box 1143, 621 22 Visby • Besöksadress: Artillerigatan 2 A i Visby • Fax: • www.domstol.se
 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Registrator Gotlands tingsrätt - TGO
Skickat: den 28 maj 2019 08:34
Till: Rudolph Sofia - TGO <[email address]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Vidarebefordrar mailet till Dig.

Med vänlig hälsning
Agneta Olofsson
Domstolssekreterare, Gotlands tingsrätt
0498-28 14 31 • [email address] • Postadress: Box 1143, 621 22 Visby • Besöksadress: Artillerigatan 2 A i Visby • Fax: • www.domstol.se
 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #294 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 18:57
Till: Registrator Gotlands tingsrätt - TGO <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #294 email]

Är [Gotland District Court request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Gotlands Tingsrätt? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------