Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Administrative Court in Jönköping

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Fellman Roland - FJO, Administrative Court in Jönköping

2 Attachments

Med vänlig hälsning
Roland Fellman
Chefsadministratör, Administrativ enhet, Förvaltningsrätten i Jönköping
036-15 66 22 • 0734-61 27 90 • [email address] • Postadress: Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol...

Personuppgiftsbehandling i Förvaltningsrätten i Jönköpings verksamhet

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Registrator Förvaltningsrätten i Jönköping - FJO
Skickat: den 28 maj 2019 07:53
Till: Fellman Roland - FJO <[email address]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Med vänlig hälsning
Registrator
Förvaltningsrätten i Jönköping
036-15 66 00 • [Administrative Court in Jönköping request email] • Postadress: Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Fax: • www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol...

Personuppgiftsbehandling i Förvaltningsrätten i Jönköpings verksamhet
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #285 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 18:55
Till: Registrator Förvaltningsrätten i Jönköping - FJO <[Administrative Court in Jönköping request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #285 email]

Är [Administrative Court in Jönköping request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Förvaltningsrätten I Jönköping? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------