Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Labor Court

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Kansliet, Labor Court

Arbetsdomstolen har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post
varje arbetsdag. Vi hanterar meddelandet så snart vi kan.

 

I princip blir all post till domstolen allmän handling. Det innebär bland
annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.

 

Mer information om Arbetsdomstolen hittar du på
[1]www.arbetsdomstolen.se                

 

Information om hur Arbetsdomstolen behandlar personuppgifter hittar du på
Arbetsdomstolens hemsida, under rubriken "om Arbetsdomstolen"
[2]www.arbetsdomstolen.se

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Arbetsdomstolen

 

Tel: 08-617 66 00 • e-post: [3][Labor Court request email] • Postadress:
Box 2018,  103 11 Stockholm • Besöksadress: Stora Nygatan 2 A-B  • Fax:
08-617 66 15

References

Visible links
1. http://www.arbetsdomstolen.se/
2. http://www.arbetsdomstolen.se/pages/page...
3. mailto:[Labor Court request email]

Kansliet, Labor Court

2 Attachments

 

 

Bif. översändes enligt önskemål.

 

Med vänlig hälsning

 

Nina Bengtsson

domstolsadministratör

 

=====================

Arbetsdomstolen

Box 2018

103 11  Stockholm

Tel: 08-617 66 00

Fax: 08-617 66 15

[1]www.arbetsdomstolen.se

[2][Labor Court request email]

Läs om hur Arbetsdomstolen behandlar personuppgifter [3]här

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Elenor Weijmar [[4]mailto:[FOI #274 email]]

Skickat: den 27 maj 2019 18:52

Till: Kansliet <[5][Labor Court request email]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt
beskrivning av allmänna handlingar

 

Hej, Jag vill ta del av:

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Mvh,

 

Elenor

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[6][FOI #274 email]

 

Är [7][Labor Court request email] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Arbetsdomstolen? Om så är fallet, vänligen kontakta oss
genom detta formulär:

[8]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[9]http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.arbetsdomstolen.se/
2. mailto:[Labor Court request email]
3. http://www.arbetsdomstolen.se/pages/page...
4. mailto:[FOI #274 email]
5. mailto:[Labor Court request email]
6. mailto:[FOI #274 email]
7. mailto:[Labor Court request email]
8. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
9. http://handlingar.se/sv/help/officers