Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to The Swedish International Development Cooperation Agency

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Sida Myndighetsbrevlåda, The Swedish International Development Cooperation Agency

 

This is an automated response. Thank you for your message. We will answer
any requests or inquiries as soon as possible. All written communications
with Sida are regarded as public official documents. When emailing us,
Sida is the controller of your personal data for the purpose of EU data
protection legislation. You find more information about our processing of
personal data at our website.
[1]https://www.sida.se/English/About-us/abo...
 

 

Hej,

Detta är ett automatiskt svarsmeddelande för att bekräfta att Sida har
tagit emot din e-post. Om du har ställt frågor i meddelandet eller har en
förfrågan om att ta del av handlingar återkommer vi till dig så snart som
möjligt.

All skriftlig kommunikation med Sida: e-post, vanlig post eller fax, blir
allmän handling.

Läs om hantering av personuppgifter på vår hemsida: 

[2]Sidas behandling av personuppgifter

 

Med vänliga hälsningar,

 

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Valhallavägen 199

105 25 Stockholm

Växel 08-6985000

[3]www.sida.se

 

 

References

Visible links
1. https://www.sida.se/English/About-us/abo...
2. https://www.sida.se/Svenska/Om-oss/om-we...
3. file:///tmp/www.sida.se

Arkiv, The Swedish International Development Cooperation Agency

1 Attachment

Hej Elenor,

Vi har tagit emot och behandlar skyndsamt din begäran. Vi återkommer så
snart vi har mer information. 

Sida tar inte ut avgift för utlämning via e-post.

 

Vänliga hälsningar

--------------------------------------------------------------------------

Patricia
Olsson                                                                                              
Telefon: +46 (0)8 698 52 09

Documentcontroller Mobil: +46 (0)720 84 21 09
E-mail:
Avdelningen för verksamhetsstöd [1][email address]
(VERKSTÖD) Web: [2]sida.se | [3]openaid.se |

Enheten för dokument, administration och [4]Behandling av personuppgifter
resurs (DAR)

Swedish International Development
Cooperation Agency (Sida)
SE-105 25 Stockholm, Sweden

    

[5]cid:image001.png@01D40805.591BCD80        

       

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Elenor Weijmar <[6][FOI #175 email]>

Skickat: den 27 maj 2019 18:13

Till: Sida Myndighetsbrevlåda <[7][email address]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt
beskrivning av allmänna handlingar

 

Hej, Jag vill ta del av:

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Mvh,

 

Elenor

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[8][FOI #175 email]

 

Är [9][SIDA request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar
till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete? Om så är fallet,
vänligen kontakta oss genom detta formulär:

[10]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[11]http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

show quoted sections

Arkiv, The Swedish International Development Cooperation Agency

2 Attachments

  • Attachment

    image001.png

    14K Download

  • Attachment

    Arkivbeskrivning AB KS 1.0 2017 01 30 Styrelsen f r internationellt utvecklingssamarbete Sida.pdf

    554K Download View as HTML

Hej igen Elenor,

Bifogat finner du Sidas arkivbeskrivning som även inkluderar beskrivning
av allmänna handlingar.

 

Vänliga hälsningar

--------------------------------------------------------------------------

Patricia
Olsson                                                                                              
Telefon: +46 (0)8 698 52 09

Documentcontroller Mobil: +46 (0)720 84 21 09
E-mail:
Avdelningen för verksamhetsstöd [1][e-postadress]
(VERKSTÖD) Web: [2]sida.se | [3]openaid.se |

Enheten för dokument, administration och [4]Behandling av personuppgifter
resurs (DAR)

Swedish International Development
Cooperation Agency (Sida)
SE-105 25 Stockholm, Sweden

    

[5]cid:image001.png@01D40805.591BCD80        

       

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Elenor Weijmar <[6][Registrators #175 e-postadress]>

Skickat: den 27 maj 2019 18:13

Till: Sida Myndighetsbrevlåda <[7][e-postadress]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt
beskrivning av allmänna handlingar

 

Hej, Jag vill ta del av:

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Mvh,

 

Elenor

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[8][Registrators #175 e-postadress]

 

Är [9][SIDA e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar
till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete? Om så är fallet,
vänligen kontakta oss genom detta formulär:

[10]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[11]http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

show quoted sections