Arbetsförmedlingens interna instruktioner 24/2011 gällande lönebidrag

Anna made this Freedom of Information request to Employment Service

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Arbetsförmedlingen,
Hej,

Jag vill ha arbetsförmedlingens interna instruktioner gällande beslut om lönebidragsanställning.
AFII 24/2011

Med vänlig hälsning,

Anna

Registrator, Employment Service

Tack,

 

Vi har mottagit din e-post.

 

Vänliga hälsningar,

 

Registraturen

Arbetsförmedlingen

Postadress: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsida: [1]www.arbetsformedlingen.se

 

 

Thank you,

 

We have received your e-mail.

 

Kind regards,

 

The Registry 

The Swedish Public Employment Service

Address: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsite: [2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Avd Samordning och Uppföljning Arbetsgivare, Employment Service

1 Attachment

Hej,

 

Instruktion enligt önskemål.

 

Med vänlig hälsning

 

 

Fredrik Tourunen

Verksamhetssamordnare

Arbetsförmedlingen | Avdelningen Samordning och Uppföljning arbetsgivare

113 99 Stockholm | Besök: Elektrogatan 4

| Fax: 0104860100 | Växel: 0771-60 00 00

[1]www.arbetsformedlingen.se | [2]www.facebook.com/arbetsformedlingen

 

 

 

 

 

Hej,

 

 

 

Jag vill ha arbetsförmedlingens interna instruktioner gällande beslut om
lönebidragsanställning.

 

AFII 24/2011

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Anna

 

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.arbetsformedlingen.se
2. file:///tmp/www.facebook.com/arbetsformedlingen

Till Avd Samordning och Uppföljning Arbetsgivare,
Hej,
På sista sidan står bilaga 2 ändringshistorik.
Jag önskar även ver 3.0 tillägg avsnittet "synnerliga skäl för anställning i familjeföretag".

Med vänliga hälsningar,

Anna

Avd Samordning och Uppföljning Arbetsgivare, Employment Service

1 Attachment

Hej,

Här kommer version 3.

Med vänlig hälsning

Fredrik Tourunen
Verksamhetssamordnare
Arbetsförmedlingen | Avdelningen Samordning och Uppföljning arbetsgivare
113 99 Stockholm | Besök: Elektrogatan 4
| Fax: 0104860100 | Växel: 0771-60 00 00
www.arbetsformedlingen.se | www.facebook.com/arbetsformedlingen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anna <[Registrators #539 e-postadress]>
Skickat: den 5 februari 2021 13:36
Till: Avd Samordning och Uppföljning Arbetsgivare <[e-postadress]>
Ämne: Re: Instruktion AFII 24/2011

Till Avd Samordning och Uppföljning Arbetsgivare,

Hej,

På sista sidan står bilaga 2 ändringshistorik.

Jag önskar även ver 3.0 tillägg avsnittet "synnerliga skäl för anställning i familjeföretag".

Med vänliga hälsningar,

Anna

show quoted sections