API för SOU:er?

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Government Offices should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Uppenbar Pseudonym

Till Regeringskansliet,

Hej jag undrar om det finns eller om ni planerar en vettig API för rättsliga dokument som t.ex. SOU:er?

Vem är ansvarig för API:er hos er?

Jag skulle vilja kunna slå på ett SOU-nummer och få strukturerad data tillbaka. Jag skulle vilja att alla andra myndigheter som nämner era rättsliga dokument enkelt kan länka till er, vilket inte verkar gå i dagsläget.

Exempel på implementation:
api.regeringen.se/v1/sou/2021:65
->
JSON-data med datum för publicering, url till pdf, url till https://www.regeringen.se/rattsliga-doku... som minimum men gärna mera data.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym