Till Försvarets Materielverk,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Försvarets Materielverk.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

The Swedish Defence Materiel Administration

Hej

FMV har mottagit din förfrågan och vi kommer att hantera den så snart som möjligt. FMV gör alltid en sekretessbedömning av de begärda handlingarna före utlämning. Sekretessbedömningen tar olika lång tid beroende på den mängd handlingar och vad eventuell sekretess avser. Vi hoppas att du har förståelse för detta.

FMV har enligt 16 § Avgiftsförordningen rätt att ta ut en avgift för kopior oavsett format vid utlämnande. FMV debiterar även för eventuellt brevporto.

För handlingar är avgiften följande:
1-9 sidor är gratis, den tionde sidan kostar 50 kr och därefter kostar varje sida 2 kronor. FMV har enligt 17 § Avgiftsförordningen rätt att ta ut en avgift för film samt ljuskopior.

Med vänlig hälsning

Registrator
Informationsförvaltningen,
Juridik- och Säkerhetsstab

FMV – Försvarets materielverk
Swedish Defence Materiel Administration
SE-115 88 Stockholm, Sweden
E-mail: [FMV e-postadress för begäran om allmän handling]
Web: www.fmv.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2224 e-postadress]>
Skickat: den 26 september 2022 13:41
Till: Registrator FMV <[FMV e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

Detta meddelande kommer från en EXTERN AVSÄNDARE - var FÖRSIKTIG, särskilt när du klickar på länkar eller bifogade filer.

Till Försvarets Materielverk,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

data på Försvarets Materielverk.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2224 e-postadress]

Är [FMV e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Försvarets Materielverk? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

The Swedish Defence Materiel Administration

Hej,

1. Det finns inte något särskilt projekt eller särskild budget för detta.
2. Det finns inte någon särskild utsedd projektledare i dagsläget.
3. Arbetet har påbörjats och inget slutdatum är fastställt.

Vänliga hälsningar

Registrator
Informationsförvaltning, Inf

FMV – Försvarets materielverk
Swedish Defence Materiel Administration
SE-115 88 Stockholm, Sweden
Tel: 08-782 40 00
Web: www.fmv.se
Hur FMV behandlar dina personuppgifter hittar du på: www.fmv.se

show quoted sections