Till Finanspolitiska Rådet,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Finanspolitiska rådet.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

FPRinfo, Swedish Fiscal Policy Council

Hej Axel,

Tack för dina frågor.

1. Det finns i dagsläget ingen projektgrupp eller någon budget avsatt för öppna data/den offentliga sektorns tillgängliggörande av data.
2. Ansvarig är undertecknad, Charlotte Sandberg Gavatin, administrativt ansvarig på Finanspolitiska rådets kansli, [e-postadress], 08-453 59 91.
3. Vi ber att få återkomma i den frågan, då myndighetens ev. öppna data först måste utredas.

Med vänliga hälsningar
Charlotte Sandberg Gavatin

Charlotte Sandberg Gavatin
Administrativt ansvarig/Head of Administration
Telefon direkt: + 46 8 453 59 91

Finanspolitiska rådet/Swedish Fiscal Policy Council
Box 3273, SE - 103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7, Stockholm
www.fpr.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2223 e-postadress]>
Skickat: den 26 september 2022 13:39
Till: FPRinfo <[FPR e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

EXTERN ADRESS: Detta mejl är från en extern avsändare. Var vaksam mot phishing och undvik att klicka på länkar eller bifogade filer.

Till Finanspolitiska Rådet,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna data på Finanspolitiska rådet.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2223 e-postadress]

Är [FPR e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Finanspolitiska Rådet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------