Till Diskrimineringsombudsmannen,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Diskrimineringsombudsmannen.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

Siri Nilsson Öhman, Equality Ombudsman

Hej,

DO har i nuläget ingen utsedd projektgrupp med anledning av den nya lagen. Frågor som rör öppna data ex. begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande hanteras av verksjurist, se kontaktuppgifter nedan. Frågan om på att på eget initiativ tillgängliggöra data kommer utredas framöver.

Vänliga hälsningar

Siri Nilsson Öhman
Verksjurist | Telefonväxel 08-120 20 700
[DO e-postadress för begäran om allmän handling]
Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Box 4057 | 169 04 Solna | Besök Råsundavägen 18
Telefonväxel 08-120 20 700 | Fax 08-120 20 800
www.do.se | [DO e-postadress för begäran om allmän handling]
DO arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår verksamhet på www.do.se.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2220 e-postadress]>
Skickat: den 26 september 2022 13:34
Till: Diskrimineringsombudsmannen <[DO e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

Till Diskrimineringsombudsmannen,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

data på Diskrimineringsombudsmannen.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2220 e-postadress]

Är [DO e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Diskrimineringsombudsmannen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Hej,

Tack för era svar. Anser ni att ni följer lagen i dagsläget?

Med vänliga hälsningar,

Axel Magnusson

Siri Nilsson Öhman, Equality Ombudsman

Tack för din fråga. Vi återkommer med svar i nästa vecka.

Vänliga hälsningar

Siri Nilsson Öhman
Verksjurist | Telefonväxel 08-120 20 700
[DO e-postadress för begäran om allmän handling]
Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Box 4057 | 169 04 Solna | Besök Råsundavägen 18
Telefonväxel 08-120 20 700 | Fax 08-120 20 800
www.do.se | [DO e-postadress för begäran om allmän handling]
DO arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår verksamhet på www.do.se.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2220 e-postadress]>
Skickat: den 4 oktober 2022 15:49
Till: Siri Nilsson Öhman <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

Hej,

Tack för era svar. Anser ni att ni följer lagen i dagsläget?

Med vänliga hälsningar,

Axel Magnusson

show quoted sections

Siri Nilsson Öhman, Equality Ombudsman

Hej,

Den nya datalagen bygger på det så kallade Öppna data-direktivet. Direktivet ger inte någon rätt att få tillgång till data. En enskild kan alltså inte åberopa öppna data-direktivet eller lagstiftning som grundas på direktivet för att få tillgång till data. Direktivets reglering aktualiseras först när det har konstaterats att data ska eller kan tillhandahållas. Syftet med den nya datalagen är att främja den offentliga sektorns tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande. Lagen innebär inte någon utökad rätt till tillgång till data. Tillgängligheten regleras istället i andra bestämmelser ex. tryckfrihetsförordningen. Lagen reglerar istället hur tillgängliggörande för vidareutnyttjande ska ske och vad som krävs i samband med det. Myndigheter behöver hantera eventuella begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande och kan på eget initiativ tillgängliggöra data som omfattas av lagen i syfte att de ska kunna vidareutnyttjas.

Vi kommer hantera eventuella begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande. Vi utreder frågan om vi på eget initiativ ska tillgängliggöra data. I övrigt ser vi inte att det finns några krav enligt lagen som vi inte uppfyller.

Vänliga hälsningar

Siri Nilsson Öhman
Verksjurist | Telefonväxel 08-120 20 700
[DO e-postadress för begäran om allmän handling]
Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Box 4057 | 169 04 Solna | Besök Råsundavägen 18
Telefonväxel 08-120 20 700 | Fax 08-120 20 800
www.do.se | [DO e-postadress för begäran om allmän handling]
DO arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår verksamhet på www.do.se.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2220 e-postadress]>
Skickat: den 4 oktober 2022 15:49
Till: Siri Nilsson Öhman <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

Hej,

Tack för era svar. Anser ni att ni följer lagen i dagsläget?

Med vänliga hälsningar,

Axel Magnusson

show quoted sections