Till Datainspektionen,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Datainspektionen.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

Integritetsskyddsmyndigheten IMY, Swedish Authority for Privacy Protection

Hej,

 

Tack för att du har kontaktat Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Vi
kommer snart att hantera ditt mejl.

 

Med vänliga hälsningar

 

Registrator

 

Registrator

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
08-657 61 00, [1]www.imy.se ([2]www.imy.se)

 

IMY, tidigare Datainspektionen, arbetar för att skydda alla dina
personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras
korrekt och inte hamnar i orätta händer.

 

Så här behandlar vi personuppgifter
([3]https://www.imy.se/behandling-av-personu...)

References

Visible links
1. file:///tmp/www.imy.se
2. https://www.imy.se/
3. https://www.imy.se/behandling-av-personu...

Integritetsskyddsmyndigheten IMY, Swedish Authority for Privacy Protection

Hej!

IMY har i nuläget ingen utsedd ansvarig person.

1. Det finns ingen sådan projektgrupp.
2. Kontaktuppgifter för frågor är 08-657 61 00, [IMY e-postadress för begäran om allmän handling], Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm
3. Arbete pågår kontinuerligt för att efterfölja bestämmelserna.

Med vänlig hälsning

Registrator
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
08-657 61 00, www.imy.se

IMY arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer.

Så här behandlar vi personuppgifter
.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2219 e-postadress]>
Skickat: den 26 september 2022 13:31
Till: Integritetsskyddsmyndigheten IMY <[IMY e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

Till Datainspektionen,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

data på Datainspektionen.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2219 e-postadress]

Är [IMY e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Integritetsskyddsmyndigheten? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------