Till Allmänna Reklamationsnämnden,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Reklamationsnämnden

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?
Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

ARN, Allmänna Reklamationsnämnden

Detta är en bekräftelse på att e-postmeddelandet har kommit in till
nämnden.

På ARN:s webbplats kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter:

[1]https://www.arn.se/om-arn/arns-behandlin...

Hälsningar

Allmänna reklamationsnämnden

 

This is to confirm that we have received your e-mail.

At the website at ARN you can find information about how ARN handles
personal data:

[2]https://www.arn.se/om-arn/Languages/engl...

 

References

Visible links
1. https://www.arn.se/om-arn/arns-behandlin...
2. https://www.arn.se/om-arn/Languages/engl...

ARN, Allmänna Reklamationsnämnden

Hej Axel!

Här kommer svaren på dina frågor:

1. Vi har ingen projektgrupp som arbetar specifikt med tillgängliggörandet av data, utan ansvaret delas mellan vår IT-strateg och den administrativa chefen.

2. Ansvarig är den administrativa chefen, Maria Berge, [e-postadress] med telefonnummer 08-5088 6012.

3. ARN arbetar regelbundet med att se över vilken data vi kan tillgängliggöra och hur det kan göras på bästa sätt.

Vänliga hälsningar
Maria Berge

Maria Berge
Administrativ chef
Tel direkt: 08-508 860 12
Tel vxl: 08-508 860 00
E-post: [e-postadress]
Webbplats: www.arn.se 

På ARN:s webbplats kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter, https://arn.se/om-arn/arns-behandling-av...

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2218 e-postadress]>
Skickat: den 23 september 2022 11:57
Till: ARN <[ARN e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

Till Allmänna Reklamationsnämnden,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

data på Reklamationsnämnden

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2218 e-postadress]

Är [ARN e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Allmänna Reklamationsnämnden? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Tack för snabb återkoppling.

Anser ni att ni följer lagen i dagsläget?

Med vänliga hälsningar,

Axel Magnusson

ARN, Allmänna Reklamationsnämnden

Detta är en bekräftelse på att e-postmeddelandet har kommit in till
nämnden.

På ARN:s webbplats kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter:

[1]https://www.arn.se/om-arn/arns-behandlin...

Hälsningar

Allmänna reklamationsnämnden

 

This is to confirm that we have received your e-mail.

At the website at ARN you can find information about how ARN handles
personal data:

[2]https://www.arn.se/om-arn/Languages/engl...

 

References

Visible links
1. https://www.arn.se/om-arn/arns-behandlin...
2. https://www.arn.se/om-arn/Languages/engl...

ARN, Allmänna Reklamationsnämnden

Hej Axel!

Ja, vi uppfyller lagen.

Vänliga hälsningar
Maria

Maria Berge
Administrativ chef
Tel direkt: 08-508 860 12
Tel vxl: 08-508 860 00
E-post: [e-postadress]
Webbplats: www.arn.se 

På ARN:s webbplats kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter, https://arn.se/om-arn/arns-behandling-av...

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2218 e-postadress]>
Skickat: den 26 september 2022 09:52
Till: ARN <[ARN e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

Tack för snabb återkoppling.

Anser ni att ni följer lagen i dagsläget?

Med vänliga hälsningar,

Axel Magnusson

show quoted sections