Till Riksrevisionen,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Riksrevisionen.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

Registrator, National Audit Office

Hej

Riksrevisionen har ingen särskilt utpekad ansvarig för området och det finns inte heller någon specifik projektgrupp för dessa frågor i dagsläget. Beträffande den sista frågan så finns det en instruktion för att hantera de lagkrav som gäller vid en hantering av en specifik begäran om öppna data.

Med vänliga hälsningar

REGISTRATOR

RIKSREVISIONEN

show quoted sections

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2248 e-postadress]>
Skickat: den 28 september 2022 13:25
Till: Registrator <[Riksrevisionen e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

Till Riksrevisionen,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

data på Riksrevisionen.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2248 e-postadress]

Är [Riksrevisionen e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Riksrevisionen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------