Till Folkbildningsrådet,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Folkbildningsrådet.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

Hej Axel,

Tack för dina frågor till Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsuppdrag, och inte en myndighet. Vi har ännu inte en färdig bedömning av om vi omfattas av den nya lagen eller ej. Ansvaret för frågan ligger hos enheten för verksamhetsstöd men någon projektgrupp eller särskild budget är inte framtagen.

Vänliga hälsningar
-
Josefina Linde
Dokumentcontroller
Folkbildningsrådet
 
T  08-412 48 13   |   folkbildningsradet.se
Box 38074   |   100 64 Stockholm   |   Besök: Ringvägen 100
När du skickar e-post till oss behandlar vi dina personuppgifter. Mer om hur dina personuppgifter behandlas hittar du på folkbildningsradet.se/personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2247 e-postadress]>
Skickat: den 28 september 2022 13:23
Till: Folkbildningsrådet <[Folkbildningsrådet e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

Till Folkbildningsrådet,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

data på Folkbildningsrådet.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2247 e-postadress]

Är [Folkbildningsrådet e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Folkbildningsrådet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------