Till Statskontoret,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Statskontoret.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

Statskontoret - Registrator, The Swedish Agency for Public Management

Hej Axel,

Du har hos Statskontoret ställt frågor gällande myndighetens tillämpning av den s.k. datalagen. Vårt tillgängliggörande av data syftar sedan lagens ikraftträdande till att följa det som stipuleras i lagstiftningen. Vid eventuella frågor är du välkommen att återkomma till vår allmänna e-postadress.

Med vänlig hälsning

Registrator

Statskontoret, Swedish Agency for Public Management
Box 396, SE-101 27 Stockholm
Tel. +46 (0) 8 454 4793, Mobil: +46 (0) 76 877 4793

Statskontoret - myndigheten för en effektiv statsförvaltning

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2237 e-postadress]>
Skickat: den 26 september 2022 14:02
Till: Statskontoret - Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

Till Statskontoret,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

data på Statskontoret.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2237 e-postadress]

Är [Statskontoret e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Statskontoret? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://eur04.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://eur04.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------