Till Statens Väg- Och Transportforskningsinstitut,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på VTI

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

*Registrator, Swedish National Road and Transport Research Institute

Hej,

 

Tack för begäran vilken är emottagen.

 

Vänligen

Registrator, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

 

Vti

Registrator
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut / 581 95 Linköping
Växel: 013204000
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och
internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn.
Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring
infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och
miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001.
Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har
omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm,
Göteborg och Lund.

 

[1]www.vti.se

 

 

 

>-----Ursprungligt meddelande-----

>Från: Axel Magnusson <[Registrators #2236 e-postadress]>

>Skickat: den 26 september 2022 14:01

>Till: *Registrator <[e-postadress]>

>Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

>Till Statens Väg- Och Transportforskningsinstitut,

>Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

>data på VTI

>Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

>offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

>följande 3 frågor:

>1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

>2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med
titel,

>e-mail och telefonnummer.

>3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

>Med vänlig hälsning,

>Axel Magnusson

>-------------------------------------------------------------------

>Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.

>Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

>[2][Registrators #2236 e-postadress]

>Är [3][VTI e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till
Statens Väg-

>Och Transportforskningsinstitut? Om så är fallet, kontakta oss genom
detta

>formulär eller uppmärksamma det till [4][e-postadress]:

>[5]https://eur01.safelinks.protection.outlo...

>ngar.se%2Fsv%2Fchange_request%2Fnew%3Fbody%3Dvti&amp;data=05%7C

>01%7Cregistrator%40vti.se%7C029b0ca0b28d4cdde39e08da9fb6b8a3%7C44f5

>29522a66495880d4da9db72ad662%7C1%7C1%7C637997904379213579%7CUnk

>nown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik

>1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=OHNXvM5FHER3

>VYt4SV07hWsqoXlAYHu6hzA6uKHHcP8%3D&amp;reserved=0

>Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras

>Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna

>handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår

>integritets- och upphovsrättspolicy:

>[6]https://eur01.safelinks.protection.outlo...

>ngar.se%2Fsv%2Fhelp%2Fofficers&amp;data=05%7C01%7Cregistrator%40vti.s

>e%7C029b0ca0b28d4cdde39e08da9fb6b8a3%7C44f529522a66495880d4da9db7

>2ad662%7C1%7C1%7C637997904379213579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8

>eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D

>%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=q%2BpSNgUcJI3eaRTpAoqs0mm9UZ2LeQ

>OZraOwJvFyO5M%3D&amp;reserved=0

>Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

>Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din

>webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

>-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.vti.se/
2. mailto:[Registrators #2236 e-postadress]
3. mailto:[VTI e-postadress för begäran om allmän handling]
4. mailto:[e-postadress]
5. https://eur01.safelinks.protection.outlo...
6. https://eur01.safelinks.protection.outlo...

*Registrator, Swedish National Road and Transport Research Institute

Hej,

 

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har i dagsläget ingen
utpekad ansvarig specifikt inom öppna data och det finns ingen specifik
projektgrupp. Eventuella inkomna begäran hanteras av registraturen.

VTI har viss tillgängliggjord data på webbsidan Vti.se och om aktuellt så
hanteras inkomna begäran om tillgängliggörande av data för
vidareutnyttjande i enlighet med lagens bestämmelser.

 

Vänligen

Registrator, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

 

Vti

Registrator
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut / 581 95 Linköping
Växel: 013204000
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och
internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn.
Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring
infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och
miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001.
Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har
omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm,
Göteborg och Lund.

 

[1]www.vti.se

 

 

 

>-----Ursprungligt meddelande-----

>Från: Axel Magnusson <[Registrators #2236 e-postadress]>

>Skickat: den 26 september 2022 14:01

>Till: *Registrator <[e-postadress]>

>Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

>Till Statens Väg- Och Transportforskningsinstitut,

>Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

>data på VTI

>Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

>offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

>följande 3 frågor:

>1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

>2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med
titel,

>e-mail och telefonnummer.

>3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

>Med vänlig hälsning,

>Axel Magnusson

>-------------------------------------------------------------------

>Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.

>Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

>[2][Registrators #2236 e-postadress]

>Är [3][VTI e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till
Statens Väg-

>Och Transportforskningsinstitut? Om så är fallet, kontakta oss genom
detta

>formulär eller uppmärksamma det till [4][e-postadress]:

>[5]https://eur01.safelinks.protection.outlo...

>ngar.se%2Fsv%2Fchange_request%2Fnew%3Fbody%3Dvti&amp;data=05%7C

>01%7Cregistrator%40vti.se%7C029b0ca0b28d4cdde39e08da9fb6b8a3%7C44f5

>29522a66495880d4da9db72ad662%7C1%7C1%7C637997904379213579%7CUnk

>nown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik

>1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=OHNXvM5FHER3

>VYt4SV07hWsqoXlAYHu6hzA6uKHHcP8%3D&amp;reserved=0

>Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras

>Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna

>handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår

>integritets- och upphovsrättspolicy:

>[6]https://eur01.safelinks.protection.outlo...

>ngar.se%2Fsv%2Fhelp%2Fofficers&amp;data=05%7C01%7Cregistrator%40vti.s

>e%7C029b0ca0b28d4cdde39e08da9fb6b8a3%7C44f529522a66495880d4da9db7

>2ad662%7C1%7C1%7C637997904379213579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8

>eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D

>%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=q%2BpSNgUcJI3eaRTpAoqs0mm9UZ2LeQ

>OZraOwJvFyO5M%3D&amp;reserved=0

>Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

>Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din

>webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

>-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.vti.se/
2. mailto:[Registrators #2236 e-postadress]
3. mailto:[VTI e-postadress för begäran om allmän handling]
4. mailto:[e-postadress]
5. https://eur01.safelinks.protection.outlo...
6. https://eur01.safelinks.protection.outlo...