Till SBU,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på SBU.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

Registrator, Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services

Hej!
Tack för ditt meddelande. Det är skickat vidare för handläggning.
Med vänlig hälsning
Registrator
____________________________________________________
SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Tel 08-412 32 00 • E-post [SBU e-postadress för begäran om allmän handling]
www.sbu.se • twitter.com/SBU_se
Postadress Box 6183 • 102 33 Stockholm
Det du skickar till SBU blir en allmän handling.
Så här behandlar vi personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2232 e-postadress]>
Skickat: den 26 september 2022 13:55
Till: Registrator <[SBU e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

Till SBU,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

data på SBU.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2232 e-postadress]

Är [SBU e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Statens Beredning För Medicinsk Och Social Utvärdering? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Anna Björklöf, Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services

Hej Axel!
Tack för din påminnelse kring dessa viktiga frågor. Se svar på dina frågor nedan.

1. Finns det någon projektgrupp och har den i så fall en budget?
Vi har inte inrättat en projektgrupp ännu och har följaktligen ingen budget.
De öppna data som finns publicerade idag ligger på denna sida: https://www.sbu.se/sv/psidata/

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.
Ansvarig är kommunikationschef Anna Björklöf, se min signatur nedan. Vi kommer att arbeta med en upphandlad IT-leverantör.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?
Vi kan idag inte ange en exakt tidpunkt. Förutom PSI-sidan ovan har vi för avsikt att vidareutveckla arbetet med öppna data så snart som möjligt.
Vi kommer att följa DIGG:s information löpande.

Med vänliga hälsningar,
Anna Björklöf
Kommunikationschef
____________________________________________________
SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Telefon 08-412 32 10 • E-post [e-postadress]
www.sbu.se • twitter.com/SBU_se
Postadress Box 6183, 102 33 Stockholm

Det du skickar till SBU blir en allmän handling.
Så här behandlar vi personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2232 e-postadress]>
Skickat: den 26 september 2022 13:55
Till: Registrator <[SBU e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

Till SBU,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

data på SBU.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2232 e-postadress]

Är [SBU e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Statens Beredning För Medicinsk Och Social Utvärdering? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------