Till Rättsmedicinalverket,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Rättsmedicinalverket

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

RMV, National Board of Forensic Medicine

Rättsmedicinalverket har tagit emot ditt e-postmeddelande. Vi kommer att
behandla ditt ärende så snart som möjligt.
 
Du kan inte svara på detta meddelande.
 
Information om Rättsmedicinalverket hittar du på www.rmv.se
 
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90, hus D, plan 7
Postadress: Box 206, 101 24 Stockholm
Tel: 010-483 41 00, Fax: 08-24 05 30
E-post: [RMV e-postadress för begäran om allmän handling] , Internet: www.rmv.se
 
 
Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter:
[1]https://www.rmv.se/om-oss/var-verksamhet...
 
 
 

References

Visible links
1. https://www.rmv.se/om-oss/var-verksamhet...

RMV, National Board of Forensic Medicine

Hej,

Här kommer svar på de frågor som du har ställt till Rättsmedicinalverket.

I nuläget överväger vi att tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta med frågan. Rättsmedicinalverket bedriver kontinuerligt ett arbete med att göra information tillgänglig. En stor del av myndighetens information innehåller dock känsliga personuppgifter och en avvägning måste därför alltid göras i förhållande till den lagstiftning som reglerar detta.

Stabschefen Ann-Cathrine Wikström har ett övergripande ansvar för statistik och kan kontaktas vid ytterligare frågor kring öppna data,

E-post: [e-postadress],

Telefon: 010-483 48 84

Med vänliga hälsningar
Registrator

Rättsmedicinalverket
Box 206, 101 24 Stockholm
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90, hus D, plan 7
Växel: 010-483 41 00
Fax: 08-24 05 30
www.rmv.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson [mailto:[Registrators #2230 e-postadress]]
Skickat: den 26 september 2022 13:50
Till: RMV <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

Till Rättsmedicinalverket,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

data på Rättsmedicinalverket

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2230 e-postadress]

Är [RMV e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Rättsmedicinalverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Obs!

EXTERN AVSÄNDARE: E-postmeddelandet har sitt ursprung utanför RMV. Klicka inte på några länkar eller öppna bilagor om du inte litar på avsändaren och vet att innehållet är säkert.