Ansvarig öppna data

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, National Board of Trade Sweden should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Till Kommerskollegium,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Kommerskollegium.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

National Board of Trade Sweden

2 Attachments

This is the mail system at host handlingar.se.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[KOMMERS e-postadress för begäran om allmän handling]>: host
kommers-se.mx1.staysecuregroup.com[2a01:77c0:1181:0:185:38:181:4] said: 451
Your domain is not configured to use this MX host. (in reply to RCPT TO
command)