Till Inspektionen För Socialförsäkringen,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Inspektionen För Socialförsäkringen
Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

Hej,

Den data som ISF har i kärnverksamheten omfattas av sekretess och kan inte göras tillgänglig för vidarenyttjande i form av öppna data. ISF:s publikationer, yttranden och skrivelser finns dock att tillgå på myndighetens webb i pdf-format.

ISF har inte någon särskild projektgrupp. Vi handlägger en begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande i enlighet med den nya lagen. Arbete pågår med information till vår webb om hur vi uppfyller lagen.

Om du har frågor om vårt tillgängliggörande av data för vidarenyttjande kan du ställa dessa till vår administrativa chef Annika Stegarp Preman. Hon nås på [e-postadress] eller 010-174 15 25.

Med vänlig hälsning

Sofija Prtenjača
Registrator
Direkt: 010-174 15 04
E-post: [e-postadress]

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)
Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg
Besöksadress: Lilla Bommen 1, Göteborg
Växel: 010-174 15 00
www.isf.se

Inspektionen för socialförsäkringen behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
Läs gärna mer om hur vi behandlar personuppgifter i e-post och i övrigt genom att klicka här

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2226 e-postadress]>
Skickat: den 26 september 2022 13:43
Till: Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

Till Inspektionen För Socialförsäkringen,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

data på Inspektionen För Socialförsäkringen

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2226 e-postadress]

Är [INSPSF e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Inspektionen För Socialförsäkringen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------