Till Ekobrottsmyndigheten,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Ekobrottsmyndigheten.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

EBM Huvudregistrator, Swedish National Economic Crimes Bureau

1 Attachment

Hej,

 

Det finns ingen projektgrupp tillsatt och inte någon särskilt utpekad
ansvarig. Ekobrottsmyndigheten omfattas av lagen och ska tillämpa den vid
en begäran.

 

Med vänlig hälsning,

 

Registrator

 

Rättsenheten, Ekobrottsmyndighetens huvudkontor

Besöksadress: Hantverkargatan 15

Box 22098, 112 22 Stockholm

Växel 010-562 90 00

 

[1]www.ekobrottsmyndigheten.se

 

[2]EBM_logo_sign88

 

 

References

Visible links
1. http://www.ekobrottsmyndigheten.se/

Till EBM Huvudregistrator,

Tack för snabbt svar.

Ligger ansvaret därmed på Generaldirektören?

Med vänliga hälsningar,

Axel Magnusson

EBM Huvudregistrator, Swedish National Economic Crimes Bureau

1 Attachment

Hej igen,

 

Rättsenheten vid Ekobrottsmyndigheten har enligt myndighetens
arbetsordning ansvar för förvaltningsrättsliga frågor vilket lagen får
anses falla under. Det kommer att regleras i myndighetens arbetsordning
vem som är behörig att fatta beslut enligt lagen.

 

Med vänlig hälsning,

 

Registrator

 

Rättsenheten, Ekobrottsmyndighetens huvudkontor

Besöksadress: Hantverkargatan 15

Box 22098, 112 22 Stockholm

Växel 010-562 90 00

 

[1]www.ekobrottsmyndigheten.se

 

[2]EBM_logo_sign88

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.ekobrottsmyndigheten.se/