Till Ekonomistyrningsverket,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna data på Ekonomistyrningsverket.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på följande punkter:

Finns det någon projektgrupp med budget?
Har ni en utpekad ansvarig och har ni kontaktuppgifter till hen?
Titel, namn, e-mail och telefonnummer.
Om inte, när när avses arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

Registrator, National Financial

Hej,

Tack för ditt e-postmeddelande. Vi kommer att hantera det så fort som
möjligt.

 

ESV är en statlig myndighet vilket innebär att det du skickar till oss
blir en allmän handling. ESV behandlar dina personuppgifter inom ramen för
vår verksamhet och enbart i den mån det behövs för att utföra våra
uppgifter. Läs mer om hur ESV behandlar dina personuppgifter [1]här.

Med vänliga hälsningar

Ekonomistyrningsverket

Postadress: Box 45316, 104 30 Stockholm
Besök: Drottninggatan 89
Växel: 08-690 43 00
[2][ESV e-postadress för begäran om allmän handling]
[3]www.esv.se

[4]Prenumerera på vårt nyhetsbrev

References

Visible links
1. https://www.esv.se/om-webbplatsen/juridi...
2. mailto:[ESV e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.esv.se/
4. http://www.esv.se/2/Press/Nyhetsbrev/

Registrator, National Financial

Hej Axel,

 

Här kommer Ekonomistyrningsverkets svar på dina frågor.

 

1.       Finns det någon projektgrupp med budget?

Nej, det finns ingen projektgrupp.

 

2.       Har ni en utpekad ansvarig och har ni kontaktuppgifter till hen?

Nej, vi har endast två utpekade ansvariga för när Ekonomistyrningsverket
publicerar öppna data på myndighetens webbsida. I övrigt  är ansvaret för
öppna data fördelat i verksamheten kopplat till informationsansvaret. Det
vill säga den avdelning som ansvarar för viss information, ansvarar också
för tillhandahållande av öppna data.

 

3.       Titel, namn, e-mail och telefonnummer.

Se svar på fråga 2.

 

4.       Om inte, när avses arbetet med att uppfylla lagen börja?

Ekonomistyrningsverket påbörjade arbetet med att uppfylla lagens
bestämmelser redan innan den trädde i kraft och utan att ha någon särskilt
utpekad ansvarig.

 

Hälsningar,

Registrator

 

Ekonomistyrningsverket

Postadress: Box 45316, 104 30 Stockholm

Telefon: 08-690 44 46

Växel: 08-690 43 00

E-post: [1][ESV e-postadress för begäran om allmän handling]

[2]www.esv.se

 

[3]Så behandlar vi personuppgifter

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2186 e-postadress]>
Skickat: den 6 september 2022 20:27
Till: Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig inom öppna data

 

 

************************************************************************************************************************************************

 

EXTERN ADRESS: 1. Kontrollera mejlets riktighet. 2. Se upp med eventuella
klickbara texter eller bilagor. 3. Kontakta Helpdesk vid behov.

 

************************************************************************************************************************************************

Till Ekonomistyrningsverket,

 

 

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Ekonomistyrningsverket.

 

 

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande punkter:

 

 

Finns det någon projektgrupp med budget?

Har ni en utpekad ansvarig och har ni kontaktuppgifter till hen?

Titel, namn, e-mail och telefonnummer.

Om inte, när när avses arbetet med att uppfylla lagen börja?

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

Axel Magnusson

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2186 e-postadress]

 

 

Är [4][ESV e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Ekonomistyrningsverket? Om så är fallet,
kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[ESV e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://www.esv.se/
3. https://www.esv.se/om-webbplatsen/juridi...
4. mailto:[ESV e-postadress för begäran om allmän handling]