Till Arbetsmiljöverket,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna data på Arbetsmiljöverket.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på följande punkter:

Finns det någon projektgrupp med budget?
Har ni en utpekad ansvarig och har ni kontaktuppgifter till hen?
Titel, namn, e-mail och telefonnummer.
Om inte, när när avses arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

Work Environment Authority

Arbetsmiljöverket har tagit emot ditt meddelande.

 

Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter i myndighetens e-postkommunikation. Arbetsmiljöverket
behandlar personuppgifter i inkommande och utgående e-post för att
uppfylla myndighetens skyldighet att vara tillgänglig för kontakter med
enskilda samt för att registrera och arkivera allmänna handlingar.
Uppgifterna kan därutöver komma att behandlas för de olika ändamål som
meddelandet ger upphov till. För ytterligare information om
Arbetsmiljöverkets behandling och dina rättigheter som registrerad,
vänligen gå till: [1]www.av.se

References

Visible links
1. http://www.av.se/

Work Environment Authority

Hej Axel, här nedan besvaras dina frågor.

 

Finns det någon projektgrupp med budget?
> Nej, inte ännu. Ett förberedande arbete genomfördes under 2021.

Har ni en utpekad ansvarig och har ni kontaktuppgifter till hen? (Titel,
namn, e-mail och telefonnummer.)

> Avdelningschef Avdelningen för administration och analys, Anna Fogelberg
Wik, [1][e-postadress], 010-730 9069

Om inte, när när avses arbetet med att uppfylla lagen börja?

> Arbetet planeras fortsätta under 2023.

 

 

Vänliga hälsningar

/Nina Burman

 

Nina Burman

Digital strateg

 

Arbetsmiljöverket       
Box 9082
171 09 Solna
Växel: 010-730 90 00
Direkt: 010-730 99 55
[2][AV e-postadress för begäran om allmän handling]
[3]www.av.se

 

Vår vision: Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet.

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson  
Skickat: den 6 september 2022 20:23
Till: Registrator, Huvudkontoret
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig inom öppna data

Till Arbetsmiljöverket,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Arbetsmiljöverket.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande punkter:

Finns det någon projektgrupp med budget?

Har ni en utpekad ansvarig och har ni kontaktuppgifter till hen?

Titel, namn, e-mail och telefonnummer.

Om inte, när när avses arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[4][Registrators #2185 e-postadress]

Är [5][AV e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Arbetsmiljöverket? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[6][e-postadress]:

[7]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[8]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Behandling av personuppgifter. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig
för behandlingen av personuppgifter i myndighetens e-postkommunikation.
Arbetsmiljöverket behandlar personuppgifter i inkommande och utgående
e-post för att uppfylla myndighetens skyldighet att vara tillgänglig för
kontakter med enskilda samt för att registrera och arkivera allmänna
handlingar. Uppgifterna kan därutöver komma att behandlas för de olika
ändamål som meddelandet ger upphov till. För ytterligare information om
Arbetsmiljöverkets behandling och dina rättigheter som registrerad,
vänligen gå till: www.av.se.

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. mailto:[AV e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.av.se/
4. mailto:[Registrators #2185 e-postadress]
5. mailto:[AV e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[e-postadress]
7. https://handlingar.se/sv/change_request/...
8. https://handlingar.se/sv/help/officers