Till Brottsförebyggande Rådet,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna data på Brottsförebyggande rådet.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på följande punkter:

Finns det någon projektgrupp med budget?
Har ni en utpekad ansvarig och har ni kontaktuppgifter till hen?
Titel, namn, e-mail och telefonnummer.
Om inte, när när avses arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

info, Crime-preventing Counsel

1 Attachment

Hej Axel,
Se nedan för svar på frågorna i gult.
Med vänlig hälsning
Homan Sadat
Ekonomichef
Tillförordnad förvaltningschef
08-527 58 527
Mobil 072-995 85 27

Brottsförebyggande rådet

The National Council for Crime Prevention

Box 1386, 111 93 Stockholm
Besöksadress/Visitors: Tegnérgatan 23

[1]www.bra.se

Twitter: [2]@myndigheten_bra
Nyhetsbrev: [3]bra.se/prenumerera
Podd: [4]bra.se/podd
>>> Axel Magnusson <[5][Registrators #2183 e-postadress]> 2022-09-06
20:18 >>>
Till Brottsförebyggande Rådet,
Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Brottsförebyggande rådet.
Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande punkter:
Finns det någon projektgrupp med budget?
Brås svar:  Nej, i dagsläget har vi ingen en projektgrupp som jobbar
specifikt med denna fråga.
Har ni en utpekad ansvarig och har ni kontaktuppgifter till hen?
Brås svar:  Ingen som är enskilt utpekad som ansvarig för detta har
tillsats.
Titel, namn, e-mail och telefonnummer.
Brås svar:  Ej aktuellt
Om inte, när när avses arbetet med att uppfylla lagen börja?
Brås svar: Vi ska starta arbetet under hösten och kommer att inventera
vilka delar av vår data som behöver anpassas i relation till
lagstiftningen.
Med vänlig hälsning,
Axel Magnusson
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[6][Registrators #2183 e-postadress]
Är [7][BRÅ e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till
Brottsförebyggande Rådet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta
formulär eller uppmärksamma det till [8][e-postadress]:
[9]https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[10]https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

>>> Axel Magnusson <[Registrators #2183 e-postadress]> 2022-09-06
20:18 >>>
Till Brottsförebyggande Rådet,
Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Brottsförebyggande rådet.
Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande punkter:
Finns det någon projektgrupp med budget?
Har ni en utpekad ansvarig och har ni kontaktuppgifter till hen?
Titel, namn, e-mail och telefonnummer.
Om inte, när när avses arbetet med att uppfylla lagen börja?
Med vänlig hälsning,
Axel Magnusson
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2183 e-postadress]
Är [BRÅ e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till
Brottsförebyggande Rådet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta
formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
[11]https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[12]https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.bra.se/
2. https://twitter.com/myndigheten_bra
3. https://bra.se/prenumerera
4. https://www.bra.se/podd
5. mailto:[Registrators #2183 e-postadress]
6. mailto:[Registrators #2183 e-postadress]
7. mailto:[BRÅ e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://handlingar.se/sv/change_request/...
10. https://handlingar.se/sv/help/officers
11. https://handlingar.se/sv/change_request/...
12. https://handlingar.se/sv/help/officers