Till Upphandlingsmyndigheten,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Upphandlingsmyndigheten.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

Registrator UHM, The National Agency for Public Procurement

Hej,

Hej,

Här följer Upphandlingsmyndighetens svar:
1. Ja, det finns en projektgrupp och det finns en budget för arbetet.

2. Ansvarig projektledare är:
Emilia Eldh, Projektledare/konsult FOREFRONT CONSULTING
Holländargatan 13, 111 36 Stockholm
[e-postadress]
+46 8 410 600 00 / +46 76 130 77 18 /

3. Arbetet är påbörjat.

Med vänlig hälsning

Elke Frölander
Registrator/Arkivarie
Avdelningen för verksamhetsstöd
+46 (8)586 21 771

Upphandlingsmyndigheten/
The National Agency for Public Procurement
Box 1194/ Svetsarvägen 10
171 23 Solna, Sweden
Växel/Head office: +46 (0)8-586 217 00
Frågeservice/Helpdesk: +46 (0)8-586 217 01
www.upphandlingsmyndigheten.se
[e-postadress]
Twitter: @uhmynd
Dataskyddspolicy

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2210 e-postadress]>
Skickat: den 12 september 2022 14:13
Till: Registrator UHM <[UHMYND e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig inom öppna data

Till Upphandlingsmyndigheten,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

data på Upphandlingsmyndigheten.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2210 e-postadress]

Är [UHMYND e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Upphandlingsmyndigheten? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------