Till Sveriges Lantbruksuniversitet,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

registrator, Swedish University of Agricultural Sciences

Härmed bekräftas att din/er e-post har inkommit till Sveriges lantbruksuniversitet. Den kommer att åtgärdas snarast möjligt.

Din förfrågan är mottagen.

Registrator, SLU

This is to confirm that we have received your e-mail at Swedish University of Agricultural Sciences. It will be dealt with as soon as possible.

Registry Office, SLU

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ledningskanliet/Enheten för arkiv, informationshantering och registratur (AIR)
Vice-Chancellor´s Office/Archives, Information Governance and Records Unit (AIR)
P.O Box 7070, SE-750 07 UPPSALA
Besöksadress/Visiting address: Almas allé 8 Ulls hus
Godsmottagning/Goods reception: Ulls gränd 1 756 51 Uppsala
Telefon: +46(0)18 671018
[e-postadress], www.slu.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2204 e-postadress]>
Skickat: den 12 september 2022 14:05
Till: registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig inom öppna data

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Till Sveriges Lantbruksuniversitet,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

data på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2204 e-postadress]

Är [SLU e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Sveriges Lantbruksuniversitet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

---
När du skickar e-post till SLU så innebär detta att SLU behandlar dina personuppgifter. För att läsa mer om hur detta går till, klicka här <https://www.slu.se/om-slu/kontakta-slu/p...>
E-mailing SLU will result in SLU processing your personal data. For more information on how this is done, click here <https://www.slu.se/en/about-slu/contact-...>

Data Management Support, Swedish University of Agricultural Sciences

--# Type your reply above this line #--

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Hanna Lindroos

Sep 13 2022, 02:46pm via System

Hej Axel!
Tack för ditt mail om Öppna data. Jag ska försöka besvara dina frågor. 

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?
Arbete med öppna data vid SLU drivs primärt av den stödenhet som heter
Data Management Support (DMS) som organisatoriskt hör till
biblioteket.  Delar av denna enhet har varit med och tagit fram en policy
för datahantering som kommer att beslutas inom kort. Det finns en budget
för denna enhets arbete. 

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med
titel, e-mail och telefonnummer.

Hanna Lindroos, PhD

Enhetschef DMS

e-post: [e-postadress]

tel. nr: 018-672838

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?
Detta arbete påbörjades innan lagen ens trädde i kraft. I SLUs strategi
för 2021-2025 beskrivs öppen vetenskap som ett av SLU prioriterat
arbetsområde, vilket också avspeglas i den datahanteringspolicy som snart
kommer att beslutas. 

 

Hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor på området. 

MVH

   Hanna Lindroos, DMS

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Original Question

Sep 12 2022, 02:34pm via Email

VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig inom öppna data
Hej,

Har även vidarebefordrat till juristerna samt Biblioteket.

Med vänliga hälsningar/Best regards

Registrator

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ledningskansliet/Enheten för arkiv, informationshantering och registratur
(AIR)
Vice-Chancellor´s Office/Archives, Information Governance and Records Unit
(AIR)
P.O Box 7070, SE-750 07 UPPSALA
Besöksadress/Visiting address: Almas allé 8 Ulls hus
Godsmottagning/Goods reception: Ulls gränd 1 756 51 Uppsala
Telefon: +46(0)18 671018
[e-postadress], www.slu.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: registrator
Skickat: den 12 september 2022 14:16
Till: SLU-biblioteket <[e-postadress]>; Juridik <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig inom öppna data
Prioritet: Hög

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ledningskansliet/Enheten för arkiv, informationshantering och registratur
(AIR) Vice-Chancellor´s Office/Archives, Information Governance and
Records Unit (AIR) P.O Box 7070, SE-750 07 UPPSALA Besöksadress/Visiting
address: Almas allé 8 Ulls hus Godsmottagning/Goods reception: Ulls gränd
1 756 51 Uppsala
Telefon: +46(0)18 671000
[e-postadress], www.slu.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2204 e-postadress]>
Skickat: den 12 september 2022 14:05
Till: registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig inom öppna data

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not
click links or open attachments unless you recognize the sender and know
the content is safe.

Till Sveriges Lantbruksuniversitet,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

data på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med
titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2204 e-postadress]

Är [SLU e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Sveriges Lantbruksuniversitet? Om så är fallet, kontakta oss genom
detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

---
När du skickar e-post till SLU så innebär detta att SLU behandlar dina
personuppgifter. För att läsa mer om hur detta går till, klicka här
<https://www.slu.se/om-slu/kontakta-slu/p...>
E-mailing SLU will result in SLU processing your personal data. For more
information on how this is done, click here
<https://www.slu.se/en/about-slu/contact-...>

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Sveriges lantbruksuniversitet / Swedish University of Agricultural
Sciences
[1]Data Management Support (DMS)
[2]Boka hjälp med datahantering / [3]Book a data date
[4][e-postadress]
När du skickar e-post till DMS så innebär detta att vi behandlar dina
personuppgifter i SLU-bibliotekets ärendehanteringssystem. För att läsa
mer om hur detta går till, klicka [5]här.
E-mailing DMS will result in our processing your personal data in the SLU
Library case management system. For more information on how this is done,
click [6]Read our privacy policy.

References

Visible links
1. https://www.slu.se/dms
2. https://www.slu.se/site/bibliotek/public...
3. https://www.slu.se/en/subweb/library/pub...
4. mailto:[e-postadress]
5. https://www.slu.se/site/bibliotek/kontak...
6. https://www.slu.se/en/subweb/library/con...</div><br/><br/><p><small>This email is sent from LibAnswers in relationship to ticket #5084628.</small></p><p><a href=