Till Migrationsverket,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Migrationsverket

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

GB-Migrationsverket, Migration Authority

Tack för ditt meddelande!

 

Ditt meddelande har nu tagits emot av Migrationsverket. Vi läser
inkommande e-post varje arbetsdag.

Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som
möjligt.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Thank you for your message!

 

Your message has now been received by the Swedish Migration Agency. We
read incoming emails every working day.

If you have any questions in the message, we will get back to you as soon
as possible.

Magnus Frid, Migration Authority

Hej!

Här följer svar på de frågor som ställdes.

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?
Nej, det finns ingen projektgrupp

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.
Ansvarig för öppna data på Migrationsverket är enheten för statistik och analys. Enheten nås via [e-postadress]

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?
Arbetet med att uppfylla lagen pågår

Med vänlig hälsning
Magnus Frid
ENHETSCHEF
Planeringsavdelningen
Enheten för statistik och analys
Box 1430 | 172 70 Sundbyberg
DIREKT 010 483 48 73 | VÄXEL 0771 235 235
migrationsverket.se | Linkedin | Facebook | Twitter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2201 e-postadress]>
Skickat: den 12 september 2022 13:59
Till: GB-Migrationsverket <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig inom öppna data

Till Migrationsverket,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

data på Migrationsverket

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2201 e-postadress]

Är [MIG e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Migrationsverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------