Ansökan för bedriva förskola

The authority would like to / has responded by postal mail to this request.

Till Stockholms stad,

Jag vill begära ut Ansökan om godkännande för fristående förskola som Förskolan Guldklimpar AB skickade in. Jag vill även begära ut de bifogade filerna de skickade med, eventuella kompletteringar och beslutet på ansökan.

Med vänlig hälsning,

Esra

Till Stockholms stad,

Förtydligande: Ansökan som kom in år 2021

Med vänlig hälsning,

Esra

Funktion UTBF Registrator,

Hej,

Registraturet på Utbildningsförvaltningens centrala förvaltning lämnar ut allmänna handlingar i ärenden som är avslutade och som förvaras i förvaltningens diarium. Om begäran om ett utlämnande av allmänna handlingar berör ett ärende som fortfarande är öppet och pågående hänvisar vi alltid frågan vidare till ansvarig handläggare på någon av verksamhetsavdelningarna. Då många av förvaltningens handlingar omfattas av sekretess behöver oftast en sekretessprövning göras, för att kunna avgöra om handlingarna kan lämnas ut eller inte. Ibland kan vissa handlingar eller uppgifter behöva hemlighållas. Om ett önskemål om att få ta del av allmänna handlingar inte kan efterkommas, alls eller i sin helhet, kan frågeställaren begära att få ett skriftligt avslagsbeslut med besvärshänvisning. En frågeställare har rätt att ta del av handlingar på plats eller få dem skickade till sig.
 
En sekretessprövning kan leda till att utlämnandet tar lite längre tid att handlägga än när handlingarna är offentliga. Om registraturet gör bedömningen att sekretessbelagda handlingar eller uppgifter i handlingar kan lämnas ut utan att de sekretessbelagda delarna först måste tas bort expedieras handlingarna till frågeställaren i pappersform. Detta sker av IT-säkerhetsskäl. Om handlingarna är offentliga (dvs. inte omfattas av sekretess) och finns tillgängliga elektroniskt kan de skickas per e-post, om så önskas. Allt utlämnande av allmänna handlingar debiteras. Detta gäller även elektroniska handlingar. De första nio sidorna lämnas dock ut utan avgift, men den tionde sidan kostar 50 kr och därutöver kostar varje sida 2 kr. En frågeställare har alltid rätt att vara anonym, men för att kunna skicka handlingar behöver frågeställaren uppge de faktureringsuppgifter som krävs för att registraturet ska kunna handlägga begäran.

Det finns två stycken ansökningsärenden på förskolan Guldklimpar AB från 2021. En gällande Förskolan Guldklimpar på Lövholmsvägen 3 som omfattar ansökan med en lokal, den andra ansökan gällande Förskolan Guldklimpar omfattar en ansökan som inte omfattar en lokal. Vill du ha ut ett av ärendena eller båda?

Vill du betala med faktura eller med swish? Om du ska betala med faktura kommer jag behöva kompletterande uppgifter från dig.

Med vänlig hälsning

Liv Bäckström

Registrator & Objektspecialist
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för personal och kompetensförsörjning
Enheten för Arkiv, registratur och förvaltningsservice

Box 22049, 104 22  Stockholm

E-post: [e-postadress]

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Esra <[Registrators #1315 e-postadress]>
Skickat: den 6 april 2022 10:31
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansökan för bedriva förskola

Till Stockholms stad,

Jag vill begära ut Ansökan om godkännande för fristående förskola som Förskolan Guldklimpar AB skickade in. Jag vill även begära ut de bifogade filerna de skickade med, eventuella kompletteringar och beslutet på ansökan.

Med vänlig hälsning,

Esra

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1315 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Funktion UTBF Registrator,

Jag tar ansökan som inte omfattar en lokal och betalar med faktura

Med vänliga hälsningar,

Esra

Funktion UTBF Registrator,Tack för din e-post. Ditt ärende är nu mottaget för vidare handläggning.

 

Med vänlig hälsning 

Registraturet 

 

Utbildningsförvaltningen 

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning 

Box 22049, 104 22  Stockholm 

Telefon: 08-508 33 000 / Telefax: 08-508 33 830 

E-post: [1][e-postadress]
[2]start.stockholm 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter 

 

Handling of personal data
Within the City of Stockholm organisation, each committee or board, is
responsible for the handling of all its personal data. You can find
information on how the City of Stockholm handles personal data
on [3]start.stockholm/dataskydd.

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://start.stockholm/
3. https://start.stockholm/dataskydd

Funktion UTBF Registrator,

Hej,

Då behöver jag kompletterande uppgifter:

Organisations- eller personnummer:
Namn:
Ref/kontaktperson (vid företag):
Fakturaadress:
E-postadress:

Jag påbörjar nu handläggningen av ärendet.

Liv Bäckström

Registrator & Objektspecialist
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för personal och kompetensförsörjning
Enheten för Arkiv, registratur och förvaltningsservice

Box 22049, 104 22  Stockholm

E-post: [e-postadress]

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Esra <[Registrators #1315 e-postadress]>
Skickat: den 6 april 2022 13:13
Till: Funktion UTBF Registrator <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansökan för bedriva förskola

Till Funktion UTBF Registrator,

Jag tar ansökan som inte omfattar en lokal och betalar med faktura

Med vänliga hälsningar,

Esra

show quoted sections

Till Funktion UTBF Registrator,

Organisations- eller personnummer: [personuppgift]
Namn: Elias Assaf
Ref/kontaktperson (vid företag):
Fakturaadress: Agavägen 38, 18139 Lidingö
E-postadress:[email address]

Med vänliga hälsningar,

Esra

Funktion UTBF Registrator,

Hej,

Tack så mycket.

Med vänlig hälsning

Liv Bäckström

Registrator & Objektspecialist
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för personal och kompetensförsörjning
Enheten för Arkiv, registratur och förvaltningsservice

Box 22049, 104 22  Stockholm

E-post: [e-postadress]

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Esra <[Registrators #1315 e-postadress]>
Skickat: den 7 april 2022 09:01
Till: Funktion UTBF Registrator <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansökan för bedriva förskola

Till Funktion UTBF Registrator,

Organisations- eller personnummer: 9411145536

Namn: Elias Assaf

Ref/kontaktperson (vid företag):

Fakturaadress: Agavägen 38, 18139 Lidingö

E-postadress:[e-postadress]

Med vänliga hälsningar,

Esra

show quoted sections

Funktion UTBF Registrator,

Hej Igen,

Jag sitter och handlägger ditt ärende och ser att det finns 24 handlingar som består av foton på verksamheten.
Vill du ha med dom bilagorna i utlämnandet?

Med vänlig hälsning

Liv Bäckström

Registrator & Objektspecialist
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för personal och kompetensförsörjning
Enheten för Arkiv, registratur och förvaltningsservice

Box 22049, 104 22  Stockholm

E-post: [e-postadress]

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Esra <[Registrators #1315 e-postadress]>
Skickat: den 7 april 2022 09:01
Till: Funktion UTBF Registrator <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansökan för bedriva förskola

Till Funktion UTBF Registrator,

Organisations- eller personnummer: 9411145536

Namn: Elias Assaf

Ref/kontaktperson (vid företag):

Fakturaadress: Agavägen 38, 18139 Lidingö

E-postadress:[e-postadress]

Med vänliga hälsningar,

Esra

show quoted sections

Till Funktion UTBF Registrator,

Bilderna behövs inte, tack som frågar!

Med vänliga hälsningar,

Esra

Funktion UTBF Registrator,

Hej,

Det var så lite.
Jag försökte precis skicka handlingar via krypteringstjänsten Trusted dialog men ser att ditt personnummer är kopplat till adressen: [e-postadress]
Är det okej om jag skickar handlingarna dit i stället?

Med vänlig hälsning

Liv Bäckström

Registrator & Objektspecialist
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för personal och kompetensförsörjning
Enheten för Arkiv, registratur och förvaltningsservice

Box 22049, 104 22  Stockholm

E-post: [e-postadress]

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Esra <[Registrators #1315 e-postadress]>
Skickat: den 8 april 2022 09:15
Till: Funktion UTBF Registrator <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: Sv: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansökan för bedriva förskola

Till Funktion UTBF Registrator,

Bilderna behövs inte, tack som frågar!

Med vänliga hälsningar,

Esra

show quoted sections

Till Funktion UTBF Registrator,

Ja absolut!

Med vänliga hälsningar,

Esra

Funktion UTBF Registrator,

Toppen :)

Handlingarna är nu skickade. Trevlig helg!

Med vänlig hälsning

Liv Bäckström

Registrator & Objektspecialist
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för personal och kompetensförsörjning
Enheten för Arkiv, registratur och förvaltningsservice

Box 22049, 104 22  Stockholm

E-post: [e-postadress]

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Esra <[Registrators #1315 e-postadress]>
Skickat: den 8 april 2022 15:50
Till: Funktion UTBF Registrator <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: Sv: Sv: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansökan för bedriva förskola

Till Funktion UTBF Registrator,

Ja absolut!

Med vänliga hälsningar,

Esra

show quoted sections