Anbud på upphandling Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning för personer med funktionsnedsättning Af-2021/0028 9036

PublicInsight made this Freedom of Information request to Employment Service

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The authority would like to / has responded by postal mail to this request.

Hej!

Jag vill begära ut anbud som inkom för upphandlingen "Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning för personer med funktionsnedsättning Af-2021/0028 9036"

Med vänlig hälsning,
Elenor

Registrator, Employment Service

Huvudregistraturen har tagit emot din e-post och kommer att fördela det
för vidare handläggning.

 

Vänliga hälsningar,

 

Huvudregistraturen

Arbetsförmedlingen

113 99 Stockholm

[1]www.arbetsformedlingen.se

The Registry has received your e-mail and will distribute it for further
processing.

 

Best regards,

 

The Registry

The Swedish Public Employment Service

SE-113 99 Stockholm

[2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Hej!

Hur går det med mitt ärende?

Bästa,
Elenor

Registrator, Employment Service

Huvudregistraturen har tagit emot din e-post och kommer att fördela det
för vidare handläggning.

 

Vänliga hälsningar,

 

Huvudregistraturen

Arbetsförmedlingen

113 99 Stockholm

[1]www.arbetsformedlingen.se

The Registry has received your e-mail and will distribute it for further
processing.

 

Best regards,

 

The Registry

The Swedish Public Employment Service

SE-113 99 Stockholm

[2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Anna Säwström, Employment Service

Hej Elenor,

Tack för din begäran om allmän handling.

Enligt Avgiftsförordningen (1992:191) är Arbetsförmedlingen skyldig att ta ut en avgift för kopior som lämnas ut oavsett format om en beställning omfattar 10 sidor eller mer. Grundavgiften för en beställning om fler än 10 sidor är 50 SEK. För varje sida därutöver är avgiften 2 SEK. Porto och eventuell postförskottsavgift tillkommer.

Om det är av intresse att få ut de allmänna handlingarna vänligen återkom med:
*ert organisationsnummer
* fakturaadress och postadress (utdelningsadress, ej boxadress)
* bekräftande trots viss sekretess

Då Arbetsförmedlingen just nu har en liknande upphandling ute på annons som löper ut 220107 så gäller enligt Upphandlingsmyndigheten "Om utlämnande av uppgifter kan påverka ett senare upphandlingsförfarande bör en bedömning göras om uppgifterna är föremål för sekretess med hänvisning till det allmännas ekonomiska intressen, till exempel om utlämnandet kan påverka framtida förhandlingar eller anbudsförfaranden." 19 kap. 3 § första stycket OSL - sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse.

Detta kan påverka hur mycket information ni kommer att få ut och återkom gärna med bekräftande att ni önskar ta del av samtliga 9 inkomna anbud i upphandlingen trots ev. sekretess.

Med vänlig hälsning

Anna Säwström

Strategisk inköpare för Arbetsförmedlingen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #1248 e-postadress]>
Skickat: den 5 december 2021 17:23
Till: Registrator <[AF e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Anbud på upphandling Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning för personer med funktionsnedsättning Af-2021/0028 9036

Hej!

Jag vill begära ut anbud som inkom för upphandlingen "Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning för personer med funktionsnedsättning Af-2021/0028 9036"

Med vänlig hälsning,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1248 e-postadress]

Är [AF e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Arbetsförmedlingen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

This message has been hidden. There are various reasons why we might have done this, sorry we can't be more specific here. Please contact us if you have any questions. If you are the requester, then you may sign in to view the message.

Anna Säwström, Employment Service

Hej,

Tack då skickar vi över de sekretessprövade dokumenten via ordinarie postgång och eftersänder en faktura.

Med vänlig hälsning

Anna Säwström

Strategisk inköpare för Arbetsförmedlingen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #1248 e-postadress]>
Skickat: den 10 december 2021 12:17
Till: Anna Säwström <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Anbud på upphandling Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning för personer med funktionsnedsättning Af-2021/0028 9036

Hej,

Ja det är av intresse.

DoubleCheck Consulting AB

Sankt Eriksgatan 121 B

113 43 Stockholm

Org.nr: 556223-4772

Vi tar gärna emot fakturan i PDF till: [e-postadress]

Bästa,

Elenor

show quoted sections

Anna Säwström, Employment Service

Hej igen,

Har nu sekretessprövat de 9 inkomna anbuden (Eyes4work, Anpassa Skandinavisk rehabilitering, Iris Hadar, MedLearn, Iris Sverige, Arbetslivsresurs, AU Utbildning, A till Ö jobb och rekrytering samt Alea) och samtliga har sekretess på referensuppdrag samt personal och priser.

Eftersom de är likartade med samma information på 77 sidor så undrar jag om det är tillräckligt att posta ett av anbuden till er? Då blir det en faktura på 184 SEK istället för en faktura på 1 656 SEK med samma information på.

Tack för svar.

Med vänlig hälsning

Anna Säwström

Strategisk inköpare för Arbetsförmedlingen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anna Säwström
Skickat: den 10 december 2021 12:26
Till: 'Public Insight' <[Registrators #1248 e-postadress]>
Ämne: Sv: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Anbud på upphandling Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning för personer med funktionsnedsättning Af-2021/0028 9036

Hej,

Tack då skickar vi över de sekretessprövade dokumenten via ordinarie postgång och eftersänder en faktura.

Med vänlig hälsning

Anna Säwström

Strategisk inköpare för Arbetsförmedlingen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #1248 e-postadress]>
Skickat: den 10 december 2021 12:17
Till: Anna Säwström <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Anbud på upphandling Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning för personer med funktionsnedsättning Af-2021/0028 9036

Hej,

Ja det är av intresse.

DoubleCheck Consulting AB

Sankt Eriksgatan 121 B

113 43 Stockholm

Org.nr: 556223-4772

Vi tar gärna emot fakturan i PDF till: [e-postadress]

Bästa,

Elenor

show quoted sections

Hej,
Okej! Jag är inte längre intresserad av anbuden då det inte innehöll ny information.

Bästa,
Elenor
0709703108

Anna Säwström, Employment Service

Hej

Tack för svar Elenor. Ett anbud har gått ut till er samt faktura för påseende.

Med vänlig hälsning

Anna Säwström

Strategisk inköpare för Arbetsförmedlingen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #1248 e-postadress]>
Skickat: den 15 december 2021 08:20
Till: Anna Säwström <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Anbud på upphandling Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning för personer med funktionsnedsättning Af-2021/0028 9036

Hej,

Okej! Jag är inte längre intresserad av anbuden då det inte innehöll ny information.

Bästa,

Elenor

0709703108

show quoted sections