Anbud av Technolution Sensative vid upphandling IoT Stockholm 2021

The request was successful.

Till Stockholms stad,

Angående upphandlingen Projekt IoT Stockholm som avbröts 2021 vill jag ta del av anbudet som lämnades in av nederländska Technolution för Sensative AB med Yggio DiMS.

På grund av rådande restriktioner och begränsade öppettider önskar jag att handlingarna skickas elektroniskt.

Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

Funktion Avdelningen för IT och digitalisering, Stockholm city

Hej,

Du har begärt ut handlingar gällande anbudet inlämnat av Technolution B.V inom ramen för upphandlingen med dnr. KS 2018/000123.

Stockholms stad konstaterar att det föreligger sekretess för stora delar av handlingarna med anledning av att handlingarna består av uppgifter om anbudsgivarnas affärs- eller driftsförhållanden. Vill du fortfarande ta del av handlingarna?

Med vänlig hälsning
Stadsledningskontoret
Avdelningen för it och digitalisering
Stadshuset, 105 35 Stockholm
Hantverkargatan 3D

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1273 e-postadress]>
Skickat: den 27 januari 2022 14:21
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Anbud av Technolution Sensative vid upphandling IoT Stockholm 2021

Till Stockholms stad,

Angående upphandlingen Projekt IoT Stockholm som avbröts 2021 vill jag ta del av anbudet som lämnades in av nederländska Technolution för Sensative AB med Yggio DiMS.

På grund av rådande restriktioner och begränsade öppettider önskar jag att handlingarna skickas elektroniskt.

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1273 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Funktion Avdelningen för IT och digitalisering,

Jag tar gärna del av handlingarna ändå men behöver inte ta del av den delen som innehåller anbudsgivarnas affärs- eller driftsförhållanden.

Med vänliga hälsningar,
Mattias Axell

Funktion Avdelningen för IT och digitalisering, Stockholm city

 

Hej, vi har tagit emot ditt e-postmeddelande.

 

Inkommande meddelanden hanteras löpande alla helgfria vardagar.

 

Observera att detta meddelande är automatgenererat.

 

Vänliga hälsningar,

Stadsledningskontoret
Avdelningen för finans och digital utveckling
Stadshuset 105 35 Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
E-post: [1][e-postadress]
[2]stockholm.se

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
[3]stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://stockholm.se/
3. http://www.stockholm.se/dataskydd

Funktion Avdelningen för IT och digitalisering, Stockholm city

Hej!

Vi tar i enlighet med kommunfullmäktiges beslut (2020-03-23 § 12) ut en avgift för handlingar som omfattar mer än 9 sidor. Se Bilaga för mer information. De begärda handlingarna omfattar 21+3 sidor, vilket innebär en kostnad på 72 kronor.
Om du fortsatt önskar få ut handlingarna behöver du göra en insättning på 72 kr till stadens PG-konto. Önskar du vara anonym måste inbetalningen ske med kontanter till plusgirokonto.
Vårt plusgirokonto: PG 11871-1
Uppge referenskod: 1104405151

Hör av dig om du har frågor!

Med vänliga hälsningar,
Stadsledningskontoret
Avdelningen för it och digitalisering
Stadshuset, 105 35 Stockholm
Hantverkargatan 3D

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1273 e-postadress]>
Skickat: den 28 januari 2022 14:50
Till: Funktion Avdelningen för IT och digitalisering <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Anbud av Technolution Sensative vid upphandling IoT Stockholm 2021

Till Funktion Avdelningen för IT och digitalisering,

Jag tar gärna del av handlingarna ändå men behöver inte ta del av den delen som innehåller anbudsgivarnas affärs- eller driftsförhållanden.

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

show quoted sections

Till Funktion Avdelningen för IT och digitalisering,

Jag betalar kostnaden på 72 kronor som kommer finnas på ert konto inom kort och tar gladeligen emot handlingarna digitalt hit.

Med vänliga hälsningar,
Mattias Axell

Funktion Avdelningen för IT och digitalisering, Stockholm city

2 Attachments

Hej Mattias,

Bifogar de begärda handlingarna.

Återkom om du har några frågor!

Vänliga hälsningar
Stadsledningskontoret
Avdelningen för it och digitalisering
Stadshuset 105 35 Stockholm
Telefon: 08-508 29 000 (växel)
E-post: [e-postadress]
start.stockholm

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1273 e-postadress]>
Skickat: den 9 februari 2022 16:46
Till: Funktion Avdelningen för IT och digitalisering <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Anbud av Technolution Sensative vid upphandling IoT Stockholm 2021

Till Funktion Avdelningen för IT och digitalisering,

Jag betalar kostnaden på 72 kronor som kommer finnas på ert konto inom kort och tar gladeligen emot handlingarna digitalt hit.

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

show quoted sections

Till Funktion Avdelningen för IT och digitalisering,

Tack, jag har nu tagit del av handlingarna. Baserat på det jag tagit del av vill jag även ta del av
"Bilaga B _ Prisformulär_ifyllt.pdf"
som det hänvisas till i handlingen "Anbud Technolution.pdf".

Jag tar gärna emot eventuell kostnad, referenskod, inbetalningsinformation och PDF:en i ert svar.

Med vänliga hälsningar,
Mattias Axell

Funktion Avdelningen för IT och digitalisering, Stockholm city

Hej,

Handlingarna som efterfrågas är belagda med sekretess och lämnas därför inte ut.
Återkom om du önskar ett överklagningsbart beslut.

Vänliga hälsningar
Stadsledningskontoret
Avdelningen för it och digitalisering
Stadshuset 105 35 Stockholm
Telefon: 08-508 29 000 (växel)
E-post: [e-postadress]
start.stockholm

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1273 e-postadress]>
Skickat: den 10 februari 2022 14:44
Till: Funktion Avdelningen för IT och digitalisering <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Anbud av Technolution Sensative vid upphandling IoT Stockholm 2021

Till Funktion Avdelningen för IT och digitalisering,

Tack, jag har nu tagit del av handlingarna. Baserat på det jag tagit del av vill jag även ta del av

"Bilaga B _ Prisformulär_ifyllt.pdf"

som det hänvisas till i handlingen "Anbud Technolution.pdf".

Jag tar gärna emot eventuell kostnad, referenskod, inbetalningsinformation och PDF:en i ert svar.

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

show quoted sections

Till Funktion Avdelningen för IT och digitalisering,

Tack för ert svar. Jag vill inte överklaga det däremot vill jag ta del av Bilaga 2 – Kravspecifikation.

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

Funktion Avdelningen för IT och digitalisering, Stockholm city

Hej Mattias!

Ber om ursäkt för den långa väntetiden, handlingen du har begärt ut är på 19 sidor vilket medför en kostnad på 61 kr.

Återkom med besked om din begäran kvarstår eller om du vill ändra den. Om du fortsatt önskar få ut handlingen behöver vi följande uppgifter:
- Fakturaadress
- Organisationsnummer
- Ev. referens

Vänliga hälsningar
Stadsledningskontoret
Avdelningen för it och digitalisering
Stadshuset 105 35 Stockholm
Telefon: 08-508 29 000 (växel)
E-post: [e-postadress]
start.stockholm

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1273 e-postadress]>
Skickat: den 21 februari 2022 15:05
Till: Funktion Avdelningen för IT och digitalisering <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: SV: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Anbud av Technolution Sensative vid upphandling IoT Stockholm 2021

Till Funktion Avdelningen för IT och digitalisering,

Tack för ert svar. Jag vill inte överklaga det däremot vill jag ta del av Bilaga 2 – Kravspecifikation.

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

show quoted sections

Till Funktion Avdelningen för IT och digitalisering,

Ursäkta sent svar här också. Jag tar gärna del av detta. Ber om att få handlingarna som svar här digitalt.

- Fakturaadress
[email address] / Söder Mälarstrand 21, 118 20 Stockholm, Sverige

- Organisationsnummer
556854-0701

- Ev. referens
Mattias Axell

Med vänliga hälsningar,
Mattias Axell

Funktion Avdelningen för IT och digitalisering, Stockholm city

1 Attachment

Hej Mattias!

Ingen fara, jag bifogar handlingen.

Återkom om du har fler funderingar!

Vänliga hälsningar
Frida Lanhammar
Administratör
Stadsledningskontoret
Avdelningen för it och digitalisering, enhet Strategi och styrning
Stadshuset 105 35 Stockholm
E-post: [e-postadress]
start.stockholm

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1273 e-postadress]>
Skickat: den 17 maj 2022 12:05
Till: Funktion Avdelningen för IT och digitalisering <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: SV: SV: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Anbud av Technolution Sensative vid upphandling IoT Stockholm 2021

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Funktion Avdelningen för IT och digitalisering,

Ursäkta sent svar här också. Jag tar gärna del av detta. Ber om att få handlingarna som svar här digitalt.

- Fakturaadress

[e-postadress] / Söder Mälarstrand 21, 118 20 Stockholm, Sverige

- Organisationsnummer

556854-0701

- Ev. referens

Mattias Axell

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

show quoted sections