Till Kronofogdemyndigheten,

I ärendekort KFM 14829-2021 ”Anvisning Dokumenthanteringsplan avseende vissa handlingar inom verkställighet” finns minst 2 diarieförda handlingar.

KFM 14829-2021-1
KFM 14829-2021-2

Jag skulle vilja begära ut alla handlingar i akten så snabbt som möjligt.

Med vänliga hälsningar

Mirko Ernqvist

Swedish Enforcement Authority

Vi har mottagit ditt mejl och kommer att behandla det så snart vi kan.

Vill du ha uppgifter från våra register, exempelvis skulduppgifter, kan du
som huvudregel endast få det per post eller per telefon. Det finns lagar
som hindrar oss från att mejla information från våra register, med
undantag för vissa särskilda mottagare och för vissa ändamål.

Vill du ha svar på annat än allmänna frågor är du välkommen att ringa oss
på 0771-7373 00.

För information om vår personuppgiftsbehandling se
[1]https://kfmweb2.rsv.se/om-kronofogden/di...
.

För ytterligare kontakt med Kronofogden gällande detta ärende ange
ärendenummer: 21MBKFM679194

Ärenderubrik: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Allmän handling

We have received your e-mail and will take care of it as soon as possible.

If you want information from our registry, such as debt information, you
can only get it by mail or by phone. There are laws that prevent us
from e-mailing information from our records, except to some specific
recipients and for some particular purposes.

If you want answers to questions other than general questions, please call
us on +46 771 73 73 00.

For further contact with Kronofogden regarding this matter, please enter
the case number.

Subject: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Allmän handling

Med vänlig hälsning
Kronofogden

References

Visible links
1. https://kfmweb2.rsv.se/om-kronofogden/di...

Swedish Enforcement Authority

1 Attachment

Hej

De två handlingarna i ärendet kommer att finnas tillgängliga i receptionen
på vårt
kontor i Sundbyberg, Esplanaden 1 imorgon torsdag 7 oktober efter kl.
13:00.

Du kommer att bli fakturerad för kopiorna av handlingarna.

Hälsningar
Registraturen

En myndighet för den som ska ha betalt, 
och för den som ska betala.

 
Om du ställer ytterligare en fråga till oss, kom ihåg att skicka med
tidigare svar. 
Du kan också hitta information på [1]www.kronofogden.se

--------------------------------------------------------------------------

Från: [Registrators #925 e-postadress]
Skickat: 2021-10-04 16:38:07
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Kr onofogdemyndigheten
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Allmän handling
Till Kronofogdemyndigheten,

I ärendekort KFM 14829-2021 ”Anvisning Dokumenthanteringsplan avseende
vissa handlingar inom verkställighet” finns minst 2 diarieförda
handlingar.

KFM 14829-2021-1
KFM 14829-2021-2

Jag skulle vilja begära ut alla handlingar i akten så snabbt som möjligt.

Med vänliga hälsningar

Mirko Ernqvist

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #925 e-postadress]

Är [Kronofogdemyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Kronofogdemyndigheten? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär:
[2]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[3]https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------
ID:21MBKFM679194

References

Visible links
1. http://www.kronofogden.se/
2. https://handlingar.se/sv/change_request/...
3. https://handlingar.se/sv/help/officers