Aktuella avtal

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Region Jönköpings län should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Till Region Jönköpings län,
Önskar digitala kopior av idag gällande avtal ”OVK-besiktningar Norra Fastighetsdistriktet” och ”OVK-besiktningar Östra Fastighetsdistriktet” där prislista från relevant entreprenör framgår.

Med vänlig hälsning,
R. Andreasson