Aktuell inköpspolicy eller motsvarande för Region Jönköpings län

Jenny Hurtig made this Freedom of Information request to Region Jönköpings län

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Region Jönköpings län,

Jag skulle vilja få en kopia, på e-post, av nu gällande inköpspolicy/ inköpsrutin för Region Jönköpings län.

Jag letar alltså efter den handling som beskriver rutiner, gränsvärden, interna regler för inköp och upphandlingar för regionen.

Jag önskar att få handlingen/ handlingarna digitalt till denna tjänst (handlingar.se).

Med vänlig hälsning,

Jenny Hurtig

Mattsson Sandberg Carina, Region Jönköpings län

1 Attachment

Hej, bifogar efterfrågad policy.

Med vänlig hälsning

Carina Mattsson
Verksamhetschef
010-242 41 38 | 0767-243 996
[e-postadress]

Område inköp-materialförsörjning
Verksamhetsstöd och service
Region Jönköpings län
www.rjl.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Karlsson Johanna <[e-postadress]> För Inköpsavdelningen
Skickat: den 29 september 2021 11:09
Till: Mattsson Sandberg Carina <[e-postadress]>
Ämne: VB: FÖR ÅTGÄRD: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Aktuell inköpspolicy eller motsvarande för Region Jönköpings län
Prioritet: Hög

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Karlberg Sebastian <[e-postadress]> För Region Jönköpings län
Skickat: den 29 september 2021 10:56
Till: Inköpsavdelningen <[e-postadress]>
Ämne: FÖR ÅTGÄRD: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Aktuell inköpspolicy eller motsvarande för Region Jönköpings län
Prioritet: Hög

Hej,

Se begäran om uppgifter nedan. Vänligen gör sekretessprövning och åtgärda. Skyndsam handläggning.
Vid eventuellt utlämnande, vänligen lägg kopia till [e-postadress].

Hälsningar
____________________________
Sebastian Karlberg
Registrator
010-242 40 61

Område Kansli
Regionledningskontoret
Region Jönköpings län
www.rjl.se

Information och e-tjänster för
din hälsa och vård
www.1177.se/Jonkopings-lan

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jenny Hurtig <[Registrators #924 e-postadress]>
Skickat: den 29 september 2021 10:48
Till: Region Jönköpings län <[Region Jönköpings län e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Aktuell inköpspolicy eller motsvarande för Region Jönköpings län

Till Region Jönköpings län,

Jag skulle vilja få en kopia, på e-post, av nu gällande inköpspolicy/ inköpsrutin för Region Jönköpings län.

Jag letar alltså efter den handling som beskriver rutiner, gränsvärden, interna regler för inköp och upphandlingar för regionen.

Jag önskar att få handlingen/ handlingarna digitalt till denna tjänst (handlingar.se).

Med vänlig hälsning,

Jenny Hurtig

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #924 e-postadress]

Är [Region Jönköpings län e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Region Jönköpings län? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------