Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Kravspecifikation för upphandling av tipsfunktion vid Diskrimineringsombudsmannen'.