Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Högskolan I Gävle arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.