This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.