Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Documents on meetings of the D9+ group'.

Ärendenr.
Ingivare
Ärendetitel
Ank/Exp/uppr-datum
Ärendetyp
Ansvarig enhet
Status
UD2020/06990 Danmarks näringsdepartement
D9+ möte i Köpenhamn (D9+ in Copenhagen)
2020-03-18 Ärende
Enheten för internationel  handelspolitik och EU:s inre 
Avslutat
marknad - UD HI
UD2019/19001 Utrikesministeriet Warszawa (Polen)
D9-möte (The Digital 9) om onlinetjänster på den digitala 
2019-11-20 Ärende
Enheten för internationel  handelspolitik och EU:s inre 
Avslutat
inre marknaden (digital single market) den 9 december 2019 
marknad - UD HI
i Warszawa
UD2019/11183 Digitaliseringsministeriet Warszawa (Polen)
D9-möte (The Digital 9) om onlinetjänster på den digitala 
2019-07-09 Ärende
Enheten för internationel  handelspolitik och EU:s inre 
Pågående
inre marknaden den 15 november 2019 i Warszawa (Polen)
marknad - UD HI
UD2019/06155 Närings- och klimatministeriet Haag (Nederländerna)
D9-möte (The Digital 9) om plattformar den 15 april 2019 i 
2019-04-05 Ärende
Enheten för internationel  handelspolitik och EU:s inre 
Avslutat
Amsterdam (Nederländerna)
marknad - UD HI
UD2018/07244 Irlands ambassad Stockholm
D9möte i Dublin den 15 maj 2018
2018-03-16 Ärende
Enheten för internationel  handelspolitik och EU:s inre 
Avslutat
marknad - UD HI
UD2017/15465 Utrikesdepartementet
D9-möte (The Digital 9) på ministernivå den 18 oktober 2017 
2017-08-29 Ärende
Enheten för internationel  handelspolitik och EU:s inre 
Avslutat
i Stockholm
marknad - UD HI
UD2017/11010 Utrikesdepartementet
D9-möte (The Digital 9) på tjänstemannanivå den 29 mars 
2017-03-20 Ärende
Enheten för internationel  handelspolitik och EU:s inre 
Avslutat
2017 i Stockholm
marknad - UD HI
UD2017/08166 Utrikesdepartementet
Ann Lindes bilateral med Irlands EU-minister Dara Murphy 
2017-05-08 Ärende
Utrikesråden - UD UR
Avslutat
om Digital 9 (D9) och Brexit den 27 april 2017

Document Outline