This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Communication with Google on the Digital Services Act'.
 
 
Google Sweden AB
 
 
           Main Phone +46 8 505 103 00 
Kungsbron 2
           Main Fax +46 8 505 103 85 
111 22 Stockholm
           Org. No. 556656-6880 
www.google.se
           Registered Office: Stockholm 
 
Sverige och Europas framtid behöver ses i en kontext. Den ekonomiska tillväxten och den 
kvalitativa jobbtillväxten fortsätter att vara låg i EU, den förväntade BNP tillväxten för 2019 
kvarstår på 2.0 procent. Även om arbetslösheten minskar så är den fortsatt hög - i augusti 2018 
var ungdomsarbetslösheten i Europa 14.8 procent jämfört med 16.6 procent i Augusti 2017. 
När vi utvärderar EUs digitala agenda och funderar på dess inriktning framåt är den 
grundläggande frågan om den levererar värde för människor och företag i EU? EUs fokus på 
den digitala inre marknaden i DSM strategin från 2015 verkar t.ex. Inte reflekteras i förbättringar 
rörande upptagandet av användande av digitala tjänster i företag över EU eller som en ökning 
av tillgänglig arbetskraft inom ICT-sektorn. EUs globala position inom digitalisering lämnar 
också en del övrigt att önska. Många av EUs länder, inklusiver Sverige hamnar i eftersläntrande 
ledar kategorin där vi njuter av hög digital standard men upplever minskat momentum i 
utvecklingen. 
Digitaliseringen kommer påverka våra liv och våra samhällen i lika stor utsträckning som 
industrialiseringen gjort. Det innebär att fantastiska möjligheter ligger framför oss. Men också 
utmaningar att säkerställa att möjligheterna tas tillvara på ett sätt som är långsiktigt hållbart för 
människor och planeten. Genom att frigöra den digitala teknologins potential kan vi öppna upp 
för nya och bättre jobb och nya affärsmöjligheter men också för en mer effektiv och produktiv 
offentlig sektor. Teknologier såsom artificiell intelligens och databearbetning i molnet utvecklas 
med stora språng och kan, med rätt förutsättningar,  ha en positiv inverkan på hur människor i 
EU lever och arbetar.  
Ett första steg är att EU går från ett fokus på att skapa en digital inre marknad till att möjliggöra 
en digitaliserad inre marknad detta för att bygga på EUs kärna och en av deras främsta styrkor 
för att möjliggöra nästa steg av utvecklingen inom EU.  
I vårt bifogade papper fokuserar vi därför på fyra områden - där vi tror att Sverige i koalition med 
andra har möjlighet att leda vägen framåt för EU i en positiv inriktning; hur EU ska bli en digital 
ledare, hur en färdighetsbaserad agenda förbereder oss för framtidens arbetsmarknad, hur EU 
kan visa ledarskap inom AI samt hur vi uppnår hållbarhet i en digital era.  
Hoppas detta både kan vara till inspiration och nytta. Hör av er om ni har några frågor. Vid 
tillfälle återkommer gärna och blir mer konkreta. 
Bästa hälsningar, 
Sara Övreby 
Samhällspolitisk chef, Google Sverige 
 


 
 
Google Sweden AB
 
 
           Main Phone +46 8 505 103 00 
Kungsbron 2
           Main Fax +46 8 505 103 85 
111 22 Stockholm
           Org. No. 556656-6880 
www.google.se
           Registered Office: Stockholm 
 
Europe’s economic potential in the digital world - how to become a Digital Frontrunner 
 
(i) From the Digital Single Market to a ‘digitized’ Single Market 
 
25 years on from its
  launch
 
in
  1993,
 
European
 
efforts
 
to
  create
 
a
  Single
 
Market
 
and
 
remove
 
barriers
 
have
 
 
delivered substantive economic benefits. In 26 out of 28 EU MS, trade conducted
 
with
 
the
 
Single
 
Market
 
 
accounts for at least half of the total trade (relative to GDP). In the EU, 56 million jobs depend on trade 
within the Single Market. As high as 23% of total employment is linked to
  Single
 
Market
 
trade
 
2 But
 
much
 
 
work remains for the EU to complete the single market and many important sectors remain
 
substantially
 
 
closed  to  cross-border  competition.  According  to  a  group  of  tech  sector  and  industry  stakeholders, 
including from Sweden
 
“the
 
Single
 
Market
 
is
  more
 
complete
 
in
  theory
 
than
 
reality
 

  and
 
not
 
prepared
 
for
 
a
   
digitised  economy”.3  Delivering  the  Single  Market  could  provide  €651  billion  in  additional  benefits  per 
year.4  
 
Digitisation  opens  the  door  for  small  businesses  to  avail  of  export-led  growth (particularly for services) 
within  the  EU’s  Single  Market  and  provides  greater  choice  to  consumers,  but  only a completed Single 
Market  will  fully  deliver  on  this  potential.  Thus,  there  is  a  big  need  for  a  new  EU  mandate  that  helps 
priorities shift from a regulation-focused Digital Single Market (DSM) to a ‘digitized’ Single Market focus,
 
 
which emphasizes growth and jobs for Europe’s businesses, particularly smaller firms.  
 
(ii) Aim for an ambitious digital trade agenda and cooperate with digital partners.  
 
The  competitiveness  of  the  EU  economy  is  linked to the ability of European businesses to harness the 
opportunities of digitisation and open
 
digital
 
channels
 
to
  global
 
markets.
 
As
 
a
  result,
 
a
  strong
 
commitment
 
 
to the free flow of data and taking
 
a
  more
 
proactive
 
 stance on
   digital trade
 
is
  increasingly
 
key
 
to
  business
 
 
growth  and  export  success  for  the  EU.  ​
The  EU  should  find  opportunities  for  itself  to  work  with  other 
digital-first  countries like the US and Japan at the WTO and through digital trade delegations to combat 
growing  digital  restrictions  and data localization requirements globally and with key trading partners (for 
example India, Vietnam, Indonesia, and Mercosur). 

 
(iii) Adopt a ‘Better Regulation 2.0’ framework  
 
A  fast  changing  society and technology requires a sound, efficient and future-proof policy framework. A 
‘smart  regulation’  approach  is  necessary  to  respond  adequately to these changes, in order to preserve 
the opportunities for people and businesses. 
 
The policy
 
measures
 
that
 
have
 
emerged
 
from
 
the
 
Digital
 
Single
 
Market
 
strategy
 
need
 
to
  be
 
acknowledged
 
 
as  a  very  large  policy  reform  program, across areas as diverse as telecoms services, consumer rights, 
privacy, copyright, regulation of harmful content,
 
and
 
regulation
 
of
  digital
 
platforms.
 
The
 
scale
 
of
  the
 
DSM
 
 
program  presents  challenges  to  national  policy-makers  and  regulators  in  implementing  these  new 
measures,  as  well  as  to  smaller  companies  in  terms  of  achieving  compliance.  The  EU  should also be 
2 25 years of the European Single Market, Danish Business Authority (September 2018) 
https://em.dk/~/media/files/2018/september/rapport--25-years-of-the-single-market.ashx?la=da  
3 The future digital agenda: an industry perspective, Public First (October 2018) 
http://www.publicfirst.co.uk/wp-content/uploads/2019/05/Report-Public-First-the-future-digital-agenda-an-industry-perspective.pdf  
4 European Parliamentary Research Service (EPRS), EU single market: Boosting growth and jobs in the EU (2017) 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)611009  


 
 
Google Sweden AB
 
 
           Main Phone +46 8 505 103 00 
Kungsbron 2
           Main Fax +46 8 505 103 85 
111 22 Stockholm
           Org. No. 556656-6880 
www.google.se
           Registered Office: Stockholm 
 
conscious of the need to give businesses and
 
in
  particular
 
SMEs
 
sufficient
 
  time to
  implement
 
all
  the
 
new
 
 
requirements from DSM and to assess carefully what the effects of the new policy measures  are. 
 
Looking ahead, the coming
 
EU
 
term
 
may
 
be
 
better
 
to
  focus
 
on
 
delivering
 
less
 
but
 
better
 
legislation,
 
based
 
 
on principles for how technology should
 
operate
 
on
 
a
  general
 
level
 
rather
 
than
 
regulating
 
specific
 
aspects
 
 
of new technology.  
 
The  EU  needs  to  re-state  its  commitment  to  evidence-based  and  future-proof  policy-making  with  the 
release  of  a  Better  Regulation  2.0  strategy.  New  regulation  needs  to be necessary, proportionate, and 
non-discriminatory and to provide an added value for people and
 
businesses.
 
Some
 
suggestions
 
for
 
how
 
 
to do this would include: 
● Build  a  robust  evidence  base  from  the operation and impact of new rules 
(such as GDPR, and 
platform-to-business regulations) ​
before moving to consider additional new rules in an area. 
● Explore the full range of policy options
 
-  de-regulation,
 
co-regulation,
 
collaborative
 
forms,
 
and
 
the
 
 
use of principles-based initiatives - before proposing new legislation.  
● Impact  assessments  (IAs)  at  EU  level  should  be  conducted  by  independent  experts.  IAs  on 
different  scenarios  should  be  published  before  policy  proposals  and  IAs  should  consider  the 
impact  on  innovation.  IAs  should  be  updated  when  major  changes  are  made  to  proposals,  to 
ensure understanding of what those changes will result in. 

 
Sources of information and ideas: 
● DSM 2.0. Digital Europe: Next Steps​
 Lisbon Council (2018) 
● How ICT Can Restore Lagging European Productivity Growth​
, ITIF (October 2018) 
● Submission For USTR National Trade Estimate Report For 2019
, Internet Association (2018) 
● US-EU negotiating objectives
, Office of the US Trade Representative (2019) 
● Competition Law and Tech - A New Approach
, Google (2019) 
● A Roadmap for a Fair Data Economy​
, Lisbon Council (2019) 
● Exclusionary Conduct in Data-Driven Markets​
 Max Planck Institute (2019) 
 
 
Technology and the future of work - a skills focused agenda to help workers
  
 
Technologies  like  AI  and  robotics  will  significantly  change  how  we  work  and  live  in  the  next  10  to  20 
years. A key factor for success will be how ready people in Europe
 
are
 
to
  develop,
 
but
 
more
 
importantly,
 
 
to make use of these new technologies. According to McKinsey, by 2030 the digital part
 
of
  the
 
economy
 
 
will account for 19% of jobs in digital front-runner countries, like Sweden, up
 
from
 
8%
 
in
  2017.
 
McKinsey
 
 
also expects
 
a
  major
 
shift
 
in
  the
 
type
 
of
  skills
 
needed,
 
with
 
technological,
 
cognitive
 
and
 
interpersonal
 
skills
 
 
accounting for nearly half of work activities by 2030, compared with
 
37
 
percent
 
in
  2017.
 
5 This
 
will
 
require
 
 
a huge
 
change
 
across
 
education
 
and
 
training,
 
but
 
also
 
in
  technology
 
innovation
 
and
 
social
 
policy.
 
Training
 
 
across the life-cycle will need a huge increase, with McKinsey estimating that 9%
 
of
  workers
 
will
 
need
 
to
   
be re-skilled each
 
year.
 
This
 
will
 
play
 
out
 
at
  primarily
 
at
  national
 
level,
 
but
 
a
  positive
 
EU
 
agenda
 
can
 
make
 
 
a  huge difference to the speed of action and the reach of reform efforts. The countries and regions that 
5 McKinsey - Shaping the future of work in Europe’s digital frontrunners (October 2017) 
https://www.mckinsey.com/featured-insights/europe/shaping-the-future-of-work-in-europes-nine-digital-front-runner-countries 
 
 
Google Sweden AB
 
 
           Main Phone +46 8 505 103 00 
Kungsbron 2
           Main Fax +46 8 505 103 85 
111 22 Stockholm
           Org. No. 556656-6880 
www.google.se
           Registered Office: Stockholm 
 
 
Sources of information and ideas: 
● Work for a brighter future
, ILO (2019) 
● Digital Frontrunners: Designing inclusive skills policy for the digital age​
, Nesta (2018) 
● Shaping the future of work in Europe’s 9 digital front-runner countries​
, McKinsey (2017) 
● The future of work? Work of the future!
, European Commission (2019) 
 
Leading on Artificial Intelligence 
 
Artificial  intelligence  will  be  a  game-changer  and will have a lasting impact on the future of consumers, 
businesses  and  nation-states.  AI  governance  must  be  seen  as  a  big priority to ensure AI is developed 
responsibly.  Governments  have  an  important  role  to  play  and  their  intervention  can  be  helpful  on  a 
number of issues that are very complex or have a big impact
 
on
 
society.
 
However,
 
industry
 
stakeholders
 
 
are  also  keen  to  see  “a  more  agile  and  adaptive  process  for  EU  policy  –  particularly  for  startups  and 
scaleups  who  often  lack  the  resources  to  notice  issues  the  first  time  round.  For  AI,  there  should be a 
consistent review and refit of existing legislation to remove barriers”.10 
 
(i) European AI Strategy. 
With AI likely to have such a significant impact,
 
there
 
is
  much
 
to
  benefit
 
from
 
a
  European
 
AI
  strategy
 
with
 
 
a  strong  focus  on  change  in  key  sectors.  The  EU  should  work  on  an  A.I.-strategy  that  is  positive, 
ambitious and practical and promotes leadership for the EU.  
● Draw on examples from
 
national
 
strategies,
 
for
 
example
 
from
 
Finland,
 
France
 
or
  Belgium.
 
Ensure
 
 
adoption  of  ideas  by  setting  up  an  AI  leadership  group  to  drive  implementation,  drawing  on 
international expertise and support.  

● Sectoral focus is needed. A horizontal framework can only take us so far - the demands we put 
on  AI  depend  very  closely  on  what the technology should be used for (i.e. higher transparency 
requirements for medical use vs suggesting music).  

● Stimulate  uptake  of  AI  within  priority  (industry)  sectors  (e.g.  healthcare,  clean  energy, 
manufacturing,  transport  and  logistics  and  agriculture)  and  help  boost  public  confidence  and 
understanding.  This  could  be  done  by  creating  a  common  regulatory  sandbox  for  specific 
applications of A.I. or by supporting interfaces that AI is built on - i.e. cloud;  

● Identify hubs of AI excellence and growth,
 
and
 
prioritise
 
the
 
development
 
of
  those
 
area
 
hubs
 
with
 
 
research funding, piloting and tax incentives. 
● AI  implementation  needs  more  smart  regulation:  Identifying  issues,  crafting  tailored  solutions, 
being thoughtful about unintended consequences. 
 
(ii) Lead by example and promote expertise.  
The  EU  can play a role in stimulating the use of AI in the public sector and by doing so increase public 
trust in the technology and allow regulators to
  see
 
first
 
hand
 
what
 
is
  needed
 
in
  terms
 
of
  governance.
 
This
 
 
is  echoed  by  industry  stakeholders  (including  from  Sweden)  -  “governments  can  be  a  role  model,  by 
examining how AI can
 
improve
 
their
 
own
 
operations,
 
and
 
building
 
the
 
AI
  talent
 
and
 
expertise
 
which
 
will
 
be
   
of benefit to the economy and society as
  a
  whole.
 
Opening
 
up
 
the
 
public
 
sector
 
to
  innovation
 
will
 
not
 
only
 
 
propel AI but demonstrate clear benefits to citizens”.11 
10 A way forward for the D9 in the age of AI: an industry view, Public First 
http://www.publicfirst.co.uk/wp-content/uploads/2019/05/A-way-forward-for-the-D9-in-the-age-of-AI-v4.pdf  
11 A way forward for the D9 in the age of AI: an industry view, Public First  


 
 
Google Sweden AB
 
 
           Main Phone +46 8 505 103 00 
Kungsbron 2
           Main Fax +46 8 505 103 85 
111 22 Stockholm
           Org. No. 556656-6880 
www.google.se
           Registered Office: Stockholm 
 
● Promote  constructive governance frameworks and build expertise in government bodies. This is 
not about releasing a lot of data, but about making available 
good quality
 and useful data sets12; 
● Encourage  responsible  data  sharing  between  government  institutions  within  and  between 
countries to boost data available for training AI systems 
● Make room for more ‘liberal’ public sector procurement to kick-start
 
specific
 
markets
 
where
 
there
 
 
is not enough private capital to help A.I. solutions scale. 
 
(iii) Focus on the explainability of A.I. instead of transparency.  

There is a
  need
 
to
  define
 
what
 
level
 
of
  explanation
 
is
  needed
 
for
 
different
 
uses,
 
and
 
different
 
stakeholders
 
 
- for example,
 
what
 
does
 
a
  patient
 
need
 
vs
  the
 
practitioner
 
vs
  the
 
insurance
 
company?
 
The
 
EU
 
can
 
play
 
a
   
role in this field by: 
● Assemble  a  collection  of  best  practice  explanations  along  with  commentary  on  their 
characteristics  to  provide  practical  inspiration.  For  example,  the  EU  could  set  up  a  EU-wide 
multi-stakeholder coalition to share best practices. 

● Describe  minimum  acceptable  standards  in  different  industry  sectors  and  application  contexts. 
Idea: EU to lead on setting minimum standards with support from industry partners and sectoral
 
 
regulators.  
 
Sources of information and ideas: 
● The Ethics of Artificial Intelligence​
 Lisbon Council (2018) 
● Responsible development of AI
, Google whitepaper (2018) 
● A way forward for the D9 in the age of AI: an industry view,​
 Public First (2019) 
 
Sustainability in the digital age 
 
2019  is  an  important  year for putting Europe on a path to a sustainable energy future. The EU recently 
agreed on
 
a
  package
 
of
  reforms
 
to
  increase
 
energy
 
efficiency
 
and
 
boost
 
renewable
 
energy
 
throughout
 
the
 
 
EU,  and  the  Finnish  Presidency  can  help  ensure  that  Europe  leads  the  world  in  moving  toward  a 
carbon-free future.  
 
(i) Enhance sustainability in the ICT sector  
As electricity use of the
 
ICT
 
sector
 
increases
 
due
 
to
   digitalization, it’s
 
important
 
that
 
resources
 
are
 
utilized
 
 
efficiently and the sector operates as sustainably as possible. The EU could focus on the following areas: 
● Rigorous  and  improved  standards  to  ensure  ICT  companies  are  continuing  to  improve  their 
energy efficiency using state of the art technologies.  
● Building sustainability requirements into public cloud services procurement, such as:  
○ energy efficiency metrics such as power usage effectiveness (PUE) 
○ matching electricity consumption with purchases of carbon-free energy 
○ circular  economy  principles,  such  as  maximizing  use  of  refurbished  machines, 

maximizing landfill diversion rates for data
 
center
 
equipment
 
so
 
that
 
materials
 
are
 
reused
 
 
or recycled after first use.  
○ Requirements  to  publish  reports  on  data  center  energy  consumption  and  efforts  to 
improve sustainability.  
12 See Google’s approach here: 
https://www.blog.google/technology/ai/sharing-open-data/ 


 
 
Google Sweden AB
 
 
           Main Phone +46 8 505 103 00 
Kungsbron 2
           Main Fax +46 8 505 103 85 
111 22 Stockholm
           Org. No. 556656-6880 
www.google.se
           Registered Office: Stockholm 
 
● Considering  fiscal  and  non-fiscal  incentives  to  companies to adopt cloud computing services of 
providers with high energy efficiency.  
 
(ii) Boost corporate purchasing of renewable energy to reduce the cost of the energy transition  

Corporate renewable energy purchasing can play a significant role in helping
 
Europe
 
meet
 
its
  renewable
 
 
energy  goals  in  an  affordable  way.  The  recently passed Renewable Energy Directive (RED II) requires 
Member  States  to  finalize,  by  the  end  of 2019, National Energy and Climate Plans (NECPs) that detail 
how they will grow their renewable energy industries over the next decade. Member States
 
must
 
assess
 
 
the administrative and regulatory
 
barriers
 
to
  corporate
 
PPAs
 
in
  these
 
documents
 
and
 
put
 
in
  place
 
plans
 
to
   
remove  them.  The  EU  can highlight the significant role of corporate renewable energy purchasing and 
ensure that all NECPs actively promote corporate PPAs. Some ideas in this area:  
● Establish an expert task force on
 
corporate
 
renewable
 
energy
 
sourcing
 
to
  advance
 
best
 
practices
 
 
within the EU.  
● Push  Member  States  to  prioritize  corporate  PPAs  in  their  National  Energy  and  Climate  Plans, 
including  through  reforms  of  support  schemes  toward  competitive  auction  based  mechanisms 
that put downward pressure on prices. 

● Push  for  consistency  in  the  way  national  governments  treat  guarantees  of  origin  (GOs)  and 
ensure that corporate renewable energy buyers
 
can
 
retain
 
the
 
GOs
 
associated
 
with
 
the
 
electricity
 
 
they purchase.  
 
(iii) Advocate for greater regionalization of the European electricity grid  
Regionalization of the European electricity grid can help ensure that Europe’s meets its energy goals at a 
reasonable cost. Regionalization allows the system to operate more efficiently through greater 
geographical diversity and a reduced requirement to invest in new capacity. It will also support the 
deployment of greater amounts of variable renewable energy, which could be balanced across a wider 
geographic area, reducing curtailment and redispatching costs.  
 
Today, however, Europe’s electricity grids are still largely managed and operated at the national level. 
The recently agreed regulation on the internal market for electricity encourages better coordination among 
national system operators, but more can be done to move Europe towards greater regional operation of 
electricity markets. Pointing to its own successful experience in the Nordpool regional electricity market, 
the EU can foster cooperation among other Member State governments to boost the regionalization of 
Europe’s electricity grid. In particular, it could :  
● Launch a study on how deeper electricity market integration can help Europe reach its long-term 
renewable energy and decarbonization goals and the associated economic benefits of 
regionalization.  

● Create expert task force to identify the legislative and regulatory enhancements needed to foster 
a fully integrated European electricity market.  
 
Sources of information and ideas: 
● DG Energy case studies on corporate renewable energy (to be published in May) 
● European  data  centres.  How  Google’s  digital  infrastructure  investment  is  supporting 
sustainable growth in Europe
, Copenhagen Economics (2018) 
● Benefits of an Integrated European Energy Market
, Booz&Co (2013)  
 
ENDS 


 
 
Google Sweden AB
 
 
           Main Phone +46 8 505 103 00 
Kungsbron 2
           Main Fax +46 8 505 103 85 
111 22 Stockholm
           Org. No. 556656-6880 
www.google.se
           Registered Office: Stockholm